21.1. Rauhan työpaja - startti vuoden 2023 rauhantyölle!

Uusi vuosi, uusi toivo!

Ydinaseet saatiin vuosikymmenten jälkeen kiellettyä kansainvälisellä sopimuksella, ja su 22.1 se on ollut voimassa 2 vuotta.

Kaikki valtiot eivät siihen ole kuitenkaan vielä liittyneet, ei ydinasevallat tai Suomi ja Ruotsi. On siis tehtävä työtä, että sopimukseen saataisiin kaikki mukaan! Lisäksi maailmasta on tullut epävakaampi, juuri kun ihmiskunnan tulisi pystyä yhä tiiviimpään yhteistyöhön yhteisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.