21.1. Rauhan työpaja - startti vuoden 2023 rauhantyölle!

Uusi vuosi, uusi toivo!

Ydinaseet saatiin vuosikymmenten jälkeen kiellettyä kansainvälisellä sopimuksella, ja su 22.1 se on ollut voimassa 2 vuotta.

Kaikki valtiot eivät siihen ole kuitenkaan vielä liittyneet, ei ydinasevallat tai Suomi ja Ruotsi. On siis tehtävä työtä, että sopimukseen saataisiin kaikki mukaan! Lisäksi maailmasta on tullut epävakaampi, juuri kun ihmiskunnan tulisi pystyä yhä tiiviimpään yhteistyöhön yhteisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

7.5. Väkivallattomuuden voima -lukupiirin aloitus

Siviilien puolustus luku- ja opintopiiri kokoontuu jälleen!
Seuraavaksi alamme käydä läpi Timo Virtalan teosta Väkivallattomuuden voima - kertomuksia rohkeudesta.

Tapaamiset lähtökohtaisesti etänä, Jitsi-videopuhelupalvelussa.
Lukupiiri kokoontuu joka toinen viikko, ensimmäinen kokoontuminen lauantaina 7.5. klo 16:00