Armeijan käynyt voi kieltäytyä reservistä hakeutumalla täydennyspalvelukseen. Hakeminen tapahtuu täyttämällä täydennyspalvelushakemus (sama kaavake, jolla haetaan myös siviilipalvelukseen) ja toimittamalla se armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Hakemuksen voi tehdä myös Omasivari-palvelussa, jolloin hakemus toimitetaan aluetoimistoon. Paperilla hakemuslomakkeita on saatavilla näiden lisäksi Aseistakieltäytyjäliitosta

Hakemuksen voi jättää koska vain varussotilaspalveluksen (varusmiespalveluksen) jälkeen, myös kertausharjoitusmääräyksen saamisen jälkeen ja vielä itse harjoitusten aikanakin. Se hyväksytään automaattisesti, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus.
 

Täydennyspalvelus

Täydennyspalvelus on samankaltainen vastine kertausharjoituksille kuin siviilipalvelus on varussotilaspalvelukselle. Nykyisen lainsäädännön perusteella kaikki täydennyspalvelukseen hakeneet määrätään myös se suorittamaan.

Täydennyspalveluksen järjestää siviilipalveluskeskus ja se sisältää lain mukaan "joko koulutusta tai käytännön harjoittelua" tai molempia. Täydennyspalvelusvelvollisuus kestää lain mukaan rauhan aikana enintään 40 päivää. Käytännössä sinne on kuitenkin määrätty vain viideksi päiväksi. Suurin osa täydennyspalvelukseen hakeneista on suorittanut palveluksen Lapinjärvellä, mutta vuodesta 2017 alkaen kursseja on järjestetty myös muissa kohteissa ja muiden järjestäjien toimesta (esim. Rauhankasvatusinstituutti on järjestänyt niitä Lohjalla, Pelastusopisto Kuopiossa ym).

Täydennyspalvelusajalta maksetaan verotonta päivärahaa (siviilipalvelusta suorittavan alin päiväraha) ja veronalaista täydennyspalveluspalkkaa samalla tavoin kuin kertausharjoituksissakin. Työnantaja maksaa sinulle lisäksi oman palkkasi ja täydennyspalveluspalkan erotuksen, mikäli alasi työehtosopimuksessa näin on säädetty.
 

Reservinkieltäytyjä kriisin aikana

Toukokuussa 2019 voimaan astuneen siviilipalveluslain muutoksen jälkeen kaikki täydennyspalvelukseen rauhan aikana hakeneet ja hyväksytyt on vapautettu armeijasta myös sodan aikana.

Kriisin alettua täydennyspalvelukseen hakeneet taas voidaan määrätä vakaumuksentutkintaan ja hylkäävän päätöksen sattuessa palvelemaan armeijassa. Huhtikuun loppuun 2019 voimassa olleen lain mukaan vakaumuksentutkintaan saatettiin määrätä kaikki, jotka eivät olleet aloittaneet täydennyspalveluksen suorittamista, mutta 1.5.2019 alkaen vakaumuksentutkinta koskee vain sodan aikana tehtyjä hakemuksia.

Lain mukaan täydennyspalveluksen aloittaneet määrätään kriisin aikana siviilitehtäviin siviiliviranomaisten johdolla. Vapautus aseellisista tehtävistä koskee myös ennen nykyisen lain voimaanastumista täydennyspalveluksen suorittaneita.

Lisätietoja reservinkieltäytymisestä Aseistakieltäytyjäliiton toimistolta.