Aseistakieltäytyjäliitto (AKL) on antimilitaristinen rauhanjärjestö. Se toimii aseistakieltäytyjien (siviilipalvelusvelvolliset, totaalikieltäytyjät, reservinkieltäytyjät) etujärjestönä ja on toisaalta kaikille avoin militarismin vastainen nuorisojärjestö, joka toimii muidenkin kuin aseistakieltäytymiseen suoraan liittyvien kysymysten parissa. Sen jäseneksi voivat liittyä ja siinä toimia kaikki iästä tai sukupuolesta riippumatta.
 

Mitä me haluamme?

Liitto näkee sotien syinä ihmisten välisen eriarvoisuuden ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien puutteen, jotka luovat ja ylläpitävät militaristisia rakenteita. Se toimii näiden syiden poistamiseksi ja militarismin murtamiseksi. Se näkee sekä asevelvollisuuden että armeij­alaitoksen tarpeettomana ja vahingollisena ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan turvallisuuteen. On väärä lähtökohta ajatella, että eri valtioiden ja niissä asuvien ihmisten intressit ovat vastakkaiset, ja että turvallisuus on turvallisuutta toisia valtioita ja toisia ihmisiä vastaan. Toisten ihmisten tappaminen tai siihen valmistautuminen ei suojaa todellisilta uhilta, kuten ympäristöongelmilta tai köyhyydeltä. Sota ja asevarustelu päinvastoin pahentavat näitä ongelmia tuhlaamalla niiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen kipeästi tarvittavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja.

AKL haluaa omalta osaltaan olla rakentamassa maailmaa, jossa vallitsee todellinen turvallisuus. Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan enää tarvitse aseita. Liiton toiminnan pohjana on kansainvälinen sodanvastustajien julistus:

"Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi”.
 

Edunvalvonta

Aseistakieltäytyjäliitto pitää armeijalaitosta ja asevelvollisuusjärjestelmää tarpeettomina ja vaatii niiden lakkauttamista. Niin kauan kuin ne kuitenkin ovat olemassa, AKL tukee totaalikieltäytymistä ja toimii siviilipalveluksen kehittämiseksi niin, että aseistakieltäytymisestä tai muulla tavoin asevelvollisuuden välttämisestä tulee varteenotettava vaihtoehto yhä useammalle asevelvolliselle.

AKL pyrkii kehittämään aseistakieltäytymistä koskevaa lainsäädäntöä vaikuttamalla asiasta päättäviin viranomaisiin eduskunnassa ja ministeriöissä (työ- ja elinkeinoministeriössä ja puolustusministeriössä) sekä tuomalla asevelvollisuuden epäkohtia esille julkisuudessa.

Liitolla on edustaja siviilipalvelusasiain neuvottelukunnassa, jossa keskustellaan siviilipalveluksen kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tehdään ehdotuksia elinkeino- ja työministeriölle. Lue vaatimuksemme siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiseksi täältä.

Kampanjoimme jatkuvasti aseistakieltäytyjien yhteiskunnassa kohtaamaa syrjintää sekä armeijan siviilipalvelushakemusten käsittelyssä harjoittamaa viivyttelyä vastaan.
 

Neuvonta

Yksi tärkeimmistä toimintamuodoistamme on aseistakieltäytymistä koskevan informaation jakaminen. Neuvomme aseistakieltäytyjiä ja aseistakieltäytymistä harkitsevia. Kerromme varussotilaspalveluksen vaihtoehdoista: siviilipalveluksesta, totaalikieltäytymisestä, vapautuksen hankkimisesta ja  reservinkieltäytymisestä.

AKL järjestää joka syksy Kutsuntakampanjan, jossa vapaaehtoiset jakavat aseistakieltäytymisestä kertovia lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. Informaatiota jaetaan myös musiikkifestareilla ja monissa muissa tapahtumissa.

Liitto tarjoaa oikeusapua sitä tarvitseville aseistakieltäytyjille. Teemme tarvittaessa tutkintapyyntöjä laittomuuksien kohteiksi joutuneiden kanssa sekä puolustamme totaalikieltäytyjiä ja siviilipalvelusrikoksista syytettyjä.

AKL kampanjoi suomalaisten mielipidevankien vapauttamiseksi ja puolustaa heidän ihmisoikeuksiaan. Tarvittaessa se kantelee rikkomuksista työ- ja elinkeinoministeriöön tai eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tekee ihmisoikeusvalituksia.

Liiton aktiivit käyvät Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa kertomassa sivareiden oikeuksista sekä asevelvollisuuden ja militarismin kritiikistä.
 

Ruohonjuuritason antimilitarismi

AKL toimii myös laajempana antimilitaristisena järjestönä, joka tekee ruohonjuuritason aktivismia. Viime vuosien teemoja ovat olleet muun muassa globaalin militarismin vastainen kampanja ja toiminta asekauppaa vastaan. Otamme kantaa, levitämme tietoa ja järjestämme tapahtumia seminaareista avoimeen, väkivallattomaan suoraan toimintaan.

Liitto järjestää konsertteja ja tukee muutakin antimilitaristista kulttuuria. Julkaisemme neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Antimilitaristi-lehteä, joka on myös liiton jäsenlehti.

Liitto tekee yhteistyötä muiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Vakiintuneinta yhteistyö on ollut Ruokaa ei aseita -kampanjan kanssa. Jakamalla ilmaista kasvisruokaa tarvitseville kampanja vastustaa sitä, että asevarusteluun käytetään valtavia summia ihmisten nähdessä nälkää ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvaessa. Ruokaa ei aseita on kansainvälinen kampanja, joka toimii eri puolilla maailmaa.

Kansainvälistä toiminta

Liitto toimii läheisessä yhteistyössä muiden maiden militarismin vastaisten järjestöjen kanssa. Se on kansainvälisen sodanvastustajien järjestön War Resisters' Internationalin (WRI) Suomen osasto. Toimimme muiden maiden antimilitaristien ja aseistakieltäytyjien puolesta myös Suomessa. Liitolla on edustaja myös European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) -järjestössä, joka toimittaa vuosittain raportin aseistakieltäytymisestä Euroopan Neuvoston maissa.

AKL osallistuu eurooppalaiseen antimilitaristiseen toimintaan. Olemme muun muassa järjestäneet matkoja ydinaseiden ja NATO:n vastaisiin kansalaistottelemattomuustapahtumiin eri puolille Eurooppaa.
 

Toimijat

AKL:n toimisto palvelee Rauhanasemalla, Itä-Pasilassa, Helsingissä, ja siellä työskentelee kaksi osa-aikaista työntekijää. Toimisto antaa neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse ja vastailee myös tiedotusvälineiden kysymyksiin.

Suuren osan toiminnastamme tekevät vapaaehtoiset. Liitolla on paikallistoimintaa eri puolilla Suomea. Jos olet kiinnostunut liittymään joukkoomme, ota yhteyttä! Toiminta on avointa kaikille eikä edellytä jäsenyyttä.
 

Tue toimintaa

Yksittäisiltä ihmisiltä saatava tuki on tärkeää antimilitaristisen työmme jatkumiselle. Voit tukea toimintaamme liittymällä jäseneksi tai lahjoituksella. Myyntituotteisiin voit tutustua omalla sivulla.