Antimilitaristit eivät näe mitään syitä sille, että eri valtioissa asuvien ihmisten tulisi tarttua aseisiin toisiaan vastaan. Tavallisten ihmisten etu kaikkialla maailmassa on rauhanomainen rinnakkaiselo, jota jokainen voi edistää omalta osaltaan kieltäytymällä väkivallan käytöstä. Aseistakieltäytyjät ovat huomanneet eri valtioissa ilmenevän militarismin samankaltaisuuden ja tehneet rajat ylittävää yhteistyötä esimerkiksi War Resisters' Internationalin puitteissa jo vuodesta 1921 lähtien. Nykyään jokaisen YK:n jäsenvaltion on kunnioitettava yksilön oikeutta kieltäytyä aseista.
 

War Resisters' International

AKL toimii kansainvälisen antimilitaristisen järjestön War Resisters' Internationalin (WRI) Suomen osastona. WRI on pasifististen ja antimilitarististen ryhmien verkosto, jossa on toimijoita noin viidestäkymmenestä eri maasta. Yhteenliittouman tavoitteena on maailma ilman sotia. AKL osallistuu WRI:n kansainvälisiin kampanjoihin, lähettää osallistujia sen järjestämiin seminaareihin, kokouksiin ja koulutuksiin sekä välittää ja kääntää suomeksi WRI:n jäsenjärjestöjen tuottamaa informaatiota tiedotuskanavillaan.

WRI:llä on monipuolista toimintaa aseistakieltäytymisen edistämiseksi. Se mm. ylläpitää listaa vangituista aseistakieltäytyjistä ja järjestää tukea heille. AKL osallistuu vuosittain WRI:n koordinoimien kansainvälisen aseistakieltäytyjäpäivän (15.5.) sekä kansainvälisen rauhanvankipäivän (1.12.) viettoon.

WRI tuottaa artikkeleita väkivallattomasta toiminnasta. Empowering Nonviolence -ohjelma kerää esimerkkitapauksia väkivallattomasta vaikuttamisesta. WRI:n toimittamia väkivallattoman toiminnan oppaita voi tilata AKL:n kaupasta.

WRI koordinoi kampanjoita myös nuorten militarisoinnin sekä asekaupan vastustamiseksi.

 

European Bureau for Conscientious Objection

AKL toimi aktiivisesti myös eurooppalaisten aseistakieltäytyjien kattojärjestössä European Bureau for Conscientious Objectionissa (EBCO). Järjestön toiminnan keskiössä on aseistakieltäytymisoikeuden toteutumisen edistäminen Euroopassa. EBCO toimii aktiivisesti Europpan neuvoston, YK:n ja EU:n toimielimien suuntaan ja toimittaa vuosittain raportin aseistakieltäytymisoikeuden toteutumisesta eri Euroopan maissa. Aseistakieltäytyjäliittoa järjestön hallituksessa edustaa Esa Noresvuo.

 

Baltic Glory

Baltic Glory -rauhanharjoitukset käynnistyivät vastaiskuna Itämeren alueella lisääntyneeseen militarismiin. Tapahtumien tavoitteena on ollut erilaisten harjoitusten avulla vahvan rauhanaktivistien verkoston luominen. Aseistakieltäytyjäliitto on ollut vuosina 2018 ja 2019 mukana järjestämässä Pohjois-Euroopan suurinta antimilitaristien kokoontumista. Vuonna 2020 Baltic Glory toteutettiin Covid-19-pandemian vuoksi täysin verkossa, virtuaalisena #Antimilimarathon-kampanjana. Tapahtumiin on osallistunut Suomen lisäksi rauhanaktivisteja pääasiassa Ruotsista, Venäjältä ja Ukrainasta. Suurien Baltic Glory -rauhanharjoitusten ohella verkosto järjestää pienempiä oheistapahtumia.

 

Muu kansainvälinen toiminta

Aseistakieltäytyjäliitto on järjestänyt useita kansainvälisen militarismin vastaisia mielenosoitusmatkoja Eurooppaan. Matkoilla on toteutettu väkivallatonta suoraa toimintaa ydinaseita, asekauppaa, sotaharjoituksia sekä NATO:a vastaan. 

AKL on mukana Nobelin rauhanpalkinnon voittaneessa ydinaseiden vastaisessa ICAN-kampanjassa sekä Stop Killer Robots -kampanjassa.