Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa kampanjaa siviilipalvelusvelvollisten ja muiden aseistakieltäytyjien työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohtaamaa syrjintää vastaan. Syrjintää saattavat olla esim. seuraavat tapaukset:

  • työntekijää valittaessa suositaan armeijan käyneitä
  • työpaikkailmoituksessa edellytetään armeijan tai asevelvollisuuden suorittamista
  • työhakemuslomakkeessa kysytään asevelvollisuuden suorittamiseen liittyviä tietoja
  • oppilaitos myöntää suorituksia armeijasta hankituista ansioista, muttei siviilipalveluksesta
  • esim. pääsy- tai matkalipuissa myönnetään alennuksia varusmiehille, muttei siviilipalvelusta suorittaville.

Mikäli olet törmännyt tällaisiin, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon niin ryhdymme toimenpiteisiin!

AKL on ryhtynyt toimenpiteisiin noin 600 tapauksessa. Liitto on ensin aina suoraan yhteydessä lainvastaisesti menettelevään yritykseen, ja usein tämä riittääkin korjaamaan tilanteen. Mikäli yritys ei korjaa toimintaansa, liitto on yhteyksissä työsuojeluviranomaiseen ja tarvittaessa myös yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Kaikissa AKL:n tietämissä päätöksissä, jotka koskevat yllämainittuja syrjinnän muotoja, työnantajien menettelyä on pidetty joko selkeästi syrjivänä tai vähintäänkin ongelmallisena.