Reservistä voi kieltäytyä koska vain, myös kertausharjoitusmääräyksen saatuaan ja vielä harjoituksen aikanakin. Täydennyspalvelushakemuksen lähettämisen jälkeen reservinkieltäytyjällä ei ole enää velvollisuutta osallistua kertausharjoituksiin. Sen sijaan Siviilipalveluskeskus kutsuu reservinkieltäytyjän viiden päivän täydennyspalvelukseen.

Täydennyspalvelushakemus hyväksytään lain mukaan automaattisesti, kunhan se on oikein täytetty. Aseistakieltäytyjäliiton tietojen mukaan armeijan aluetoimistoilla menee kuitenkin tavallisesti noin 2-4 viikkoa täydennyspalvelushakemuksen käsittelyyn. Tästä syystä voi olla järkevää olla puhelimitse yhteydessä aluetoimistoon ja pyytää hakemuksen pikaista käsittelyä, mikäli kertausharjoituksen alkuun on alle neljä viikkoa täydennyspalvelushakemusta lähettäessä.

Kun toimeen ryhdytään, täydennyspalvelushakemuksen käsittely tapahtuu yleensä aluetoimistossa vauhdilla. Nopeimmillaan edellisenä iltana tullut hakemus on hyväksytty aluetoimistossa vielä kertausharjoituksen aloitusaamuna, kun asiasta on sinne soitettu.

Mikäli reservinkieltäytyjä on lähettänyt täydennyspalvelushakemuksen ja jättänyt menemättä kertausharjoitukseen, mutta täydennyspalvelushakemusta ei ole käsitelty ennen harjoituksen alkua, on mahdollista että häntä epäillään luvattomasta poissaolosta tai karkaamisesta. Näistä yleensä määrättävä sakkorangaistus on kuitenkin todennäköisesti mahdollista välttää, jos täydennyspalvelushakemus on asianmukaisesti toimitettu ennen harjoituksen alkua. Tällaisessa tilanteessa suosittelemme olemaan yhteydessä Aseistakieltäytyjäliittoon.

Kun reservinkieltäytyjä hakee täydennyspalvelukseen kesken kertausharjoituksen, asevelvollisuuslain mukaan hänen palveluksensa keskeytetään ja hänet kotiutetaan. Mikäli hakemuksen käsittely tai kotiuttaminen venyy, asiasta kannattaa kertoa Aseistakieltäytyjäliitolle.

Lisätietoa reservinkieltäytymisestä ja täydennyspalveluksesta löytyy täältä.