Työtuomioistuin on antanut ratkaisun, jonka mukaan täydennyspalvelukseen määrätyillä on oikeus palkkaan palveluksen aikana, mikäli asiasta on säädetty työehtosopimuksessa kertausharjoitusten osalta.

Valtion yleisen virka- ja työehtosoimuksen mukaan kertausharjoituksissa oleville maksetaan harjoituksen ajalta kertausharjoituspalkan ja työpalkan erotus. Vastaavanlainen määräys on varsin yleinen työehtosopimuksissa. Aseistakieltäytyjäliiton mukaan asiaa pitäisi yhdenvertaisuusperiaatteen johdosta ilman muuta tulkita niin, että oikeus koskee myös täydennyspalvelusta suorittavia, riippumatta siitä onko heitä erikseen mainittu sopimuksessa.

Valtiovarainministeriö oli kuitenkin kieltäytynyt maksamasta erotusta täydennyspalveluksesta suorittaville, eikä suostunut muuttamaan tulkintaansa vaikka Aseistakieltäytyjäliitto yritti sille selvittää asian todellista laitaa. Ratkaisu löytyi sitten tuomioistuimessa.

Mikäli joudut vastaavankaltaiseen tilanteeseen, syrjivään kohteluun ei siis kannata tyytyä. Mikäli tarvitset apua asian hoitamisessa, voit ottaa yhteyttä ammattiliittoosi ja/tai Aseistakieltäytyjäliittoon!