Ihmisoikeudet

Poliisikoulutuslaki yhä eduskunnan käsiteltävänä

Poliisikoulutuslaki on tätä kirjoitettaessa edelleen eduskunnan käsiteltävänä. Laki on aseistakieltäytyjien kannalta sikäli mielenkiintoinen, että hallituksen esityksessä säilytetään nykyisen lain tilanne, jossa armeijan käyminen on edellytys poliisikouluun pääsemiselle miespuolisille, ei-ahvenanmaalaisille hakijoille. Asia nousi kuitenkin esiin, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi viime vuoden lopussa päätöksen, jossa mainittu edellytys todettiin perusteettomaksi.

Sivariasioita ihmisoikeusselonteossa

Eduskunnan käsittelyyn tuli maaliskuun lopulla valtioneuvoston ensimmäinen selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Selonteossa viitataan myös aseistakieltäytymisasioihin, tosin varsin suppeasti. Yli 130-sivuisen selonteon alussa, esiteltäessä ihmisoikeuksien universaalisuutta yhtenä ”Suomen toiminnan ihmisoikeuksien edistämiseksi” keskeisenä periaatteena, mainitaan seuraavaa: ”Esimerkkinä kysymyksestä, joka on saanut osakseen paljon kansainvälistä huomiota, on aseistakieltäytyjien tilanne Suomessa.

Pääkirjoitus

Viimeisen viiden vuoden aikana minussa on herännyt vahva käsitys siitä, että suomalainen demokratia tosiaankin on vain enemmistön vähemmistöihin kohdistamaa sortoa.

Filatov: siviilipalveluslain muutosta ei vireillä

Työministeri Tarja Filatov vastasi 13.1.2004 kansanedustaja Anni Sinnemäen kirjalliseen kysymykseen suomalaisista mielipidevangeista ja siitä, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Yhdistele sisältöä