Siviilipalvelus

Eduskunta päätti sivarilaista

Eduskunta äänesti siviilipalveluksen pituudesta pitkän ja rönsyilevän keskustelun jälkeen 11.12. Hallituksen esityksen mukainen palvelusajan jättäminen nykyiselleen voitti edustaja Tuula Haataisen (sd) ehdotuksen sen lyhentämisestä kahteentoista kuukauteen äänin 103-77. Hetkeä aikaisemmin käydyssä väliäänestyksessä Haataisen ehdotus taas voitti Tuija Braxin (vihr) ehdotuksen 11 kuukauden palvelusajasta 100-34. Muutamaa päivää aikaisemmin eduskunnan työasiainvaliokunta oli äänin 9-8 päättänyt esittää palvelusajan pitämistä ennallaan.

Eduskunta päätti sivarilaista

Eduskunta äänesti siviilipalveluksen pituudesta pitkän ja rönsyilevän keskustelun jälkeen 11.12. Hallituksen esityksen mukainen palvelusajan jättäminen nykyiselleen voitti edustaja Tuula Haataisen (sd) ehdotuksen sen lyhentämisestä kahteentoista kuukauteen äänin 103-77. Hetkeä aikaisemmin käydyssä väliäänestyksessä Haataisen ehdotus taas voitti Tuija Braxin (vihr) ehdotuksen 11 kuukauden palvelusajasta 100-34. Muutamaa päivää aikaisemmin eduskunnan työasiainvaliokunta oli äänin 9-8 päättänyt esittää palvelusajan pitämistä ennallaan.

Työasiainvaliokunnan mietintö

Sivarilain kohtalo viitoitettiin pitkälle työasiainvaliokunnassa, joka antoi mietintönsä 9.12. Valiokunta ehdotti sekä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana että Outi Siimeksen harkinta-aikaponnen hyväksymistä - ja molemmathan menivät läpi täysistunnossa.

Mitä sivarilaissa muuttui?

Ainoa palveluksessa olevia sivareita koskeva muutos on henkilökohtaisten lomien lisääntyminen. 1.1.1999 niitä tulee lisää kolme kolmella, nyt niitä on siis 20. Muutos koskee kaikkia palveluksessa parhaillaan olevia sekä niitä, joiden palvelus on väliaikaisesti keskeytyneenä.

Sivareiden päivärahojen muutos on tullut voimaan tästä lainmuutoksesta riippumatta, nehän on sidottu varusmiesten päivärahoihin aikaisemminkin voimassa olleissa pykälissä. Päivärahaa maksetaan vuoden alusta seuraavasti: 1-180 vrk 19 mk, 181-270 vrk 34 mk, 271-395 vrk 49 mk.

Kansanedustajan suusta

"Kyllä minun täytyy sanoa näin pari päivää itsenäisyyspäivän jälkeen, että kyllä meidän täytyy pitää huolta siitä, että meillä on asevelvollisuuteen perustuvat Puolustusvoimat, jonneka nuoret miehet menevät. Ajatelkaa jos Suomen kansaa meidän armeijamme ei olisi puolusta- nut vuonna 39, missä tilanteessa tämä maa tänä päivänä olisi."
-Kimmo Sasi

Yhdistele sisältöä