Siviilipalvelus

Kansanedustajan suusta

"Kyllä minun täytyy sanoa näin pari päivää itsenäisyyspäivän jälkeen, että kyllä meidän täytyy pitää huolta siitä, että meillä on asevelvollisuuteen perustuvat Puolustusvoimat, jonneka nuoret miehet menevät. Ajatelkaa jos Suomen kansaa meidän armeijamme ei olisi puolusta- nut vuonna 39, missä tilanteessa tämä maa tänä päivänä olisi."
-Kimmo Sasi

Sivarilakko 5.11.1998

Siviilipalvelusmiesten päivän mittainen työnseisaus 5. marraskuuta onnistui monellakin tapaa mainiosti. Lakkoon osallistuneiden sivareiden määrä (700-1.000, tarkempaa lukua lienee mahdotonta saada selville) oli suurempi kuin ennakkoon ajateltiin; samoin lakon osakseen saama julkinen huomio yllätti järjestäjät iloisesti. Myös lakkopäivän päätapahtuma, mielenosoitus eduskuntatalon edessä, oli varsin suuri ja näyttävä.

Laki kiertää valiokunnissa

Tätä kirjoitettaessa (10.11) siviilipalveluslaki on valiokuntakierroksella eduskunnassa. Puolustus- ja ulkoasianvaliokunta ovat antaneet lausuntonsa, ja seuraavaksi laki siirtyy työasiainvaliokuntaan, josta se jatkaa matkaansa täysistunnon päätettäväksi.

Aseistakieltäytyjäliiton lausunto eduskunnan työasiainvaliokunnalle 13.11.1998

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, joka astui voimaan 1.7.1998 merkitsi varusmiesten keskimääräisen palvelusajan ja yleisimmän palvelusajan lyhenemistä. Hallitus ei kuitenkaan esitä siviilipalvelusajan lyhentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että siviilipalvelus kansainvälisten standardien mukaan on rangaistuksenomaisen pitkä verrattuna varusmiespalvelukseen.

Suomen sivarimyönteisimmät paikkakunnat: Velkua, Petäjävesi, Pietarsaari ja Jyväskylä?

Kaj Raninen

Alla olevassa laskelmassa on laskettu kunkin Suomen kunnan alueelta löytyvien siviilipalveluspaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun. Kunnat on taas jaettu kokonsa perusteella neljään eri "sarjaan". Väestötietojen lähteenä on käytetty tilastokeskuksen lukuja 31.12.1997, palveluspaikkojen taas työministeriön "Siviilipalveluslaitokset" -listaa 7.4.1998.

Yhdistele sisältöä