Evästeet (cookies)

Kun käytät Aseistakieltäytyjäliiton verkkosivuja, selaimesi tallentaa laitteellesi automaattisesti evästeitä. Niiden avulla kerätään tietoja siitä, miten verkkosivujamme käytetään. Evästeet kertovat esimerkiksi, mistä ja milloin verkkosivujen käyttäjät siirtyvät palveluun, mitä sivuja on selattu, mitä linkkejä on avattu ja millaisella laitteella verkkosivuja on käytetty. Evästeillä kerätyn tiedon avulla voimme seurata verkkosivujemme käyttöä yleisellä tasolla ja kehittää sivustoa toimivammaksi ja kiinnostavammaksi.

Evästeet eivät sisällä henkilökohtaista tietoa, eikä esimerkiksi käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite käy ilmi niistä. Sen sijaan evästeisiin voi tallentua tekstiä, numeroita, päivämäärä- ja paikkatietoja ja muuta dataa.

Kolmansien osapuolten evästeitä verkkosivuillamme on niille upotetun sisällön kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalisen median kanaviemme uutisvirrat, joita klikkaamalla koneellesi saatetaan tallentaa kyseiseen palveluun liittyvä eväste.

Suurin osa selaimista hyväksyy automaattisesti evästeiden käytön. Voit kuitenkin estää evästeiden käytön, jollet halua niitä laitteillesi. Tämä onnistuu muuttamalla selaimesi evästeasetuksia.

Käytämme sivuillamme Google Analytics -seurantatyökalua, joka yksilöi käyttäjät IP-osoitteen avulla. Sen avulla keräämme tietoa verkkosivujemme käytöstä, jotta voimme kehittää sivujamme kiinnostavammiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi.

 
Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:

Aseistakieltäytyjäliitto ry; Veturitori, Rauhanasema 3; 00520 Helsinki

Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, puh -040-8362786, sähköposti toimisto@akl-web.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriin on merkitty henkilöt, jotka ovat joko jäsenmaksun maksamalla tai muuten ilmaiseet haluavansa liittyä järjestön jäseneksi. Tietojen keräämisen tarkoitus on mahdollistaa järjestön sääntöjen edellyttämä ja muu yhteydenpito jäsenistöön (jäsenkirjeiden ja lehtien postittaminen), lisäksi syntymävuotta, jäsenyyden kestoa ja koko nimeä koskevia tietoja kerätään muiden säädösten (valtionapujen myöntämistä koskevat säädökset, yhdistyslaki) asettamien velvoitteiden johdosta.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin on merkitty henkilöt, jotka ovat joko jäsenmaksun maksamalla tai muuten ilmaiseet haluavansa liittyä järjestön jäseneksi. Rekisteriin tallennetaan kustakin jäsenestä seuraavat tiedot: nimi (koko nimi, jos tiedossa), postiosoite, päivämäärä jolloin jäsenyys viimeksi uudistettu, syntymävuosi, vuodet jotka henkilö ollut jäsenenä, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Käsiteltävien henkilötietojen lähde on pääsääntöisesti asianomainen henkilö itse. Jäsenmaksupäivämäärien lähde ovat pankin toimittamat tilitapahtumatiedot. Vanhentuneiden osoitetietojen päivitystä ja täydellisten nimien merkitsemistä rekisteriin tehdään myös Posti oy:n toimittamien osoitteen muuttumista koskevien tietojen perusteella.

Tietojen luovutukset:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille eikä niillä ole niihin pääsyä. Järjestön paikallisille toimintaryhmille voidaan luovuttaa niiden toiminta-alueella asuvien ihmisten osoitetietoja.

Tietojen poistaminen ja rekisteröidyn oikeudet:

Henkilö, joka ilmoittaa eroavansa järjestöstä, poistetaan rekisteristä. Henkilön, joka ilmoittaa ettei enää halua järjestöltä paperipostia, postiosoite poistetaan rekisteristä. Rekisteristä poistetaan myös henkilöitä, jotka ovat jättäneet jäsenyytensä uudistamatta. Rekisteröidyn on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ottamalla kirjallisesti yhteyttä Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon.

Rekisterin suojaaminen:

Aseistakieltäytyjäliitto ry:n jäsenrekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa järjestön keskustoimistolla sijaitsevalla tietokoneella. Tietokone on suojattu palomuurilla, asianmukaisella virustorjunnalla ja salasanalla. Rekisteriä käyttävät AKL:n toimiston vakinaiset työntekijät ja mahdollisesti työharjoittelija. Rekisterin tiedot lisätään ja poistetaan manuaalisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille eikä niillä ole niihin pääsyä.

 

Sähköpostilistojen tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:

Aseistakieltäytyjäliitto ry; Veturitori, Rauhanasema 3; 00520 Helsinki; y-tunnus 0690244-3

Yhteystiedot henkilöntietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, puh -040-8362786, sähköposti toimisto@akl-web.fi

Rekisterien nimet:

Sähköpostilistat akl-lista, sivari-lista, rea-lista. tukikohta, helsinki-lista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja kerätään listojen aihepiiriin liittyvien sähköpostiviestin lähettämiseen kunkin listan tilaajalle.

Rekisterin tietosisältö:

Sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Käsiteltävien henkilötietojen lähde on asianomainen henkilö itse.  Listoilla olevat henkilöt ovat joko itse liittyneet ja syöttäneet tietonsa sähköisesi tai antaneet sähköpostiosoitteensa paperille kirjoitettuna kyseiselle listalle liittämistä varten. 

Tietojen luovutukset:

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille eikä niillä ole niihin pääsyä.

Tietojen poistaminen ja rekisteröidyn oikeudet:

Jokainen listoilla liikkuva viesti sisältää linkin ohjeisiin, joita noudattamalla rekisteriin kuuluva voi erota siitä. Rekisteriin kuuluva voi myös pyytää poistamista ottamalla yhteyttä Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon. Rekisteröidyn on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ottamalla kirjallisesti yhteyttä Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon.

Rekisterin suojaaminen:

Rekisteri on suojattu salasanalla (kukin lista omalla salasanallaan). Rekisteriä käyttävät AKL:n toimiston vakinaiset työntekijät ja mahdollisesti työharjoittelija. Rekisterin tiedot lisätään ja poistetaan sähköisesti.