Reservinkieltäytyminen

Täydennyspalvelukseenmääräyskäytäntö muuttui

Palvelukseen kutsutaan kaikki reservistä kieltäytyneet

Reservistä kieltäytyminen tuli mahdolliseksi vuonna 1987 siviilipalveluslakiin tehtyjen muutosten myötä. Korvaavaksi palveluksi luotiin silloin ”täydennyspalvelus”; viikon mittainen siviililuotoinen palvelus, jonka sisällöstä palveluksen järjestävä siviilipalveluskeskus saa melko vapaasti päättää.

Täydennyspalveluksen suorittaa tänä vuonna n. 250 miestä

“Turhauttavaahan tämä on, mutta hyvät rahat tästä saa,” totesi täydennyspalvelukseen mää­rätty reservinkiel­täytyjä Lapinjärven koulutuskeskuksessa alkukesällä. Täydennyspalvelusmiehet saavat normaalin päivärahan lisäksi täydennyspalveluspalkkaa runsaat 200 mark­kaa päivältä. Työttömälle tämä saattaa olla mukava lisäys tuloihin.

Siviili

Sotareserviläisestä rauhanrakentajaksi (SoRa) reservinkieltäytyjäliike julkaisi vuonna 1985 kolme Siviili-lehteä.

Yhdistele sisältöä