Reservinkieltäytyminen

Perustietoa reservinkieltäytymisestä

Armeijan käynyt voi kieltäytyä reservistä hakeutumalla täydennyspalvelukseen. Hakeminen tapahtuu täyttämällä täydennyspalvelushakemus (sama kaavake, jolla haetaan myös siviilipalvelukseen) ja toimittamalla se armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Paperilla hakemuslomakkeita on saatavilla näiden lisäksi Aseistakieltäytyjäliitosta

Hakemuksen voi jättää koska vain varusmiespalveluksen jälkeen, myös kertausharjoitusmääräyksen saamisen jälkeen ja vielä itse harjoitusten aikanakin. Se hyväksytään automaattisesti, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus.

 

Reservinkieltäytyminen perustuu omantunnonvapauteen

Tiedotusvälineille 23.1.2017 klo 13.40

Aseistakieltäytyjien neuvonta ja lakiapua

Aseistakieltäytyjien neuvonta

Neuvontaa siviilipalveluksesta, totaalikieltäytymisestä, reservinkieltäytymisestä ja palveluksesta vapauttamisesta. Päivystys numerossa 040-8362786, neuvonta(at)akl-web.fi

Oikeusapua tarvitessasi voit kääntyä lakiasiainsihteerimme Juha Keltin puoleen, juha.keltti[at]akl-web.fi. Ota ajoissa yhteyttä ongelmien ilmetessä tai oikeudenkäynnin lähestyessä!

Reservinkieltäytyjien vyöry aiheuttanut tilaongelmia sivarikeskukselle

YLE uutisoi lokakuussa, että Lapinjärven sivarikeskuksen toiminnot oltaisiin mahdollisesti siirtämässä Lahteen. Painavimpana syynä siirrolle mainittiin täydennyspalvelusvelvollisten eli siis reservinkieltäytyjien määrän räjähdysmäinen kasvu.

Syksyn mittaan keskuksen siirrosta Lahden Hennalan entisille kasarmeille ehdittiin käydä kissanhännävetoa puoleen ja toiseen. Lopullinen päätös asiassa ollaan tekemässä joulukuun aikana. Vastuullisena ministerinä on perussuomalainen työministeri Jari Lindström.

Voiko täydennyspalvelusvelvollisuudesta päästä sakolla?

Siviilipalveluslaissa on säädetty armeijan reservistä kieltäytyville velvollisuus suorittaa täydennyspalvelusta. Sen suorittaminen takaa vapautuksen sotilaallisista tehtävistä
sodan ja kriisin oloissa. Entä jos täydennyspalvelusvelvollinen haluaa kuitenkin
kieltäytyä myös tästä palvelusmuodosta?

Siviilipalveluslaissa täydennyspalvelusta kieltäytymisestä on säädetty
sakkorangaistus. Rangaistukset lienevät olleet 10-15 päiväsakon luokkaa.

Reservin totaalikieltäytyjän asemassa on yksi heikkous asevelvollisuudesta tai

Yhdistele sisältöä