Aseistakieltäytyjäliitto kampanjoi työsyrjintää vastaan

Lehdistötiedote 2.3.2006 klo 10.00
julkaisuvapaa

Myös työvoimahallinto levittää syrjiviä työpaikkailmoituksia

Aseistakieltäytyjäliitto on käynnistänyt kampanjan aseistakieltäytyjien työsyrjintää vastaan. Useissa työpaikkailmoituksissa hakijalta vaaditaan varusmiespalveluksen suorittamista. Tällainen on kuitenkin vuonna 2004 voimaan astuneen yhdenvertaisuuslain vastaista. Lain perusteella ketään ei saa syrjiä esim. uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai terveydentilan perusteella.

Joskus kyseenalaisissa työpaikkailmoituksissa on todella kyse armeijan käyneiden miesten suosimisesta, joskus taas enemmänkin ajattelemattomuudesta: "armeijan käymisen" edellyttämisellä halutaan sanoa sitä, ettei haluta työntekijää joka on kohta lähdössä suorittamaan asevelvollisuuspalvelusta. Kyseessä on kuitenkin syrjintä molemmissa tapauksissa, mikäli kyseessä ei ole työtehtävä, jonka suorittamisessa armeijan käymisellä on todellinen ja ratkaiseva merkitys. Työpaikkailmoitusten lisäksi syrjintää saattaa luonnollisesti esiintyä myös itse työhönottotilanteissa. Tämäkin on kuitenkin lainvastaista ja Aseistakieltäytyjäliitto tulee puuttumaan jokaiseen tietoonsa tulevaan tapaukseen.

Yhdenvertaisuuslain toteutumista työelämässä valvovat työsuojelupiirit. Tammi- ja helmikuun aikana Aseistakieltäytyjäliitto on toimittanut niiden käsiteltäväksi noin 25 työpaikkailmoitusta, joissa hakijoilta on edellytetty "varusmiespalveluksen suorittamista", "armeijan käymistä" tms.

Helmikuun alussa Turun ja Porin työsuojelupiiri ilmoitti pitävänsä syrjivänä erään turkulaisen konttoritarvikkeita myyvän yrityksen työpaikkailmoitusta, jossa tämä haki "varusmiespalveluksen suorittaneita" myyntineuvottelijoita. Työsuojelupiiri totesi, että syrjintä saattaa kohdistua ainakin varusmiespalveluksesta vakaumuksellisista syistä kieltäytyneisiin, siitä terveydellisin perustein vapautettuihin sekä varusmiespalvelusta suorittamattomiin naisiin. Työsuojelupiiri kehotti yritystä pidättäytymään syrjivästä ilmoittelusta jatkossa.

Samansisältöisiä lausuntoja on annettu jo muitakin. Kaikissa Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulleissa tapauksissa työnantajat ovat ilmoittaneet luopuvansa syrjivästä ilmoittelusta työsuojelupiirin yhteydenoton jälkeen.

Erityisesti Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee sitä, että syrjiviä työpaikkailmoituksia esiintyy runsaasti myös työministeriön www-sivuilla (www.mol.fi). Tällä hetkellä sivustolla on esillä ainakin kymmenen työpaikkailmoitusta, joissa hakijoille asetetaan kyseenalaisia armeijan käymiseen liittyviä edellytyksiä. Niitä esiintyy mm. haettaessa ihmisiä huoltomiehen, lukkosepän tai sähköasentajan tehtäviin.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa nimenomaan myös viranomaisia. Sen mukaan "viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti". Syrjivien työpaikkailmoitusten levittely kertonee kuitenkin siitä, ettei ainakaan työvoimahallinnon piirissä yhdenvertaisuusperiaatetta ole vielä sisäistetty kovinkaan syvällisesti. Kansanedustaja Oras Tynkkynen jätti viime viikolla kirjallisen eduskuntakysymyksen, jossa kiinnitetään huomiota asiaan. Tynkkynen kysyy, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä yhdenvertaisuuslain noudattamiseksi työvoimahallinnon toiminnassa tulevaisuudessa.

- Lisätietoja asiasta Aseistakieltäytyjäliitosta, puh. 09-140427, toimisto auki arkisin klo 11-17