Asevelvollisuus

Auringonlasku

Sotilaallista logiikkaa

Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki kertoi 19.1. varusmiesten palvelusaikojen määräytymisestä jutussa ”Aamut jakaa komppanianpäällikkö”. Asia on mielenkiintoinen sikälikin, että yksi puolustushallinnon perusteluista siviilipalvelusajan lyhentämistä vastaan on, että varusmiehet eivät voi itse vaikuttaa siihen, onko heidän palvelusaikansa miehistön 6 tai 9 vai johtajien 12 kuukautta.

Lakialoite kotiuttamisrahan palauttamisesta

Yhdeksän keskustalaista kansanedustajaa (ensimmäisenä alle-kirjoittajana Niilo Keränen) jätti 5.10.1999 lakialoitteen, jonka mukaan palveluksesta kotiutettaville maksettaisiin toi­meentulon noin kahden viikon ajaksi turvaava kotiuttamisraha. Rahan tarkasta suuruudesta määrättäisiin asetuksella. Ko­tiut­ta­mis­ra­han sai­si­vat sekä aseellisesta, aseettomasta että sivii­li­pal­ve­luk­sesta ko­tiu­tu­vat, se suori­tet­tai­siin val­ti­on varoista ja sen maksamisesta huolehtisi palveluspaikka.

Maanpuolustuseliitin metkuja

Kaj Raninen, 4.6.1998 

Laki kiertää valiokunnissa

Tätä kirjoitettaessa (10.11) siviilipalveluslaki on valiokuntakierroksella eduskunnassa. Puolustus- ja ulkoasianvaliokunta ovat antaneet lausuntonsa, ja seuraavaksi laki siirtyy työasiainvaliokuntaan, josta se jatkaa matkaansa täysistunnon päätettäväksi.

Totaalimanifesti 15.5.1998

Aseisiin perustuva "turvallisuus" ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia.

Yhdistele sisältöä