Aseistakieltäytyminen

Myönteinen vaihtoehto: sivari, totaali, reservi

Perustietoa totaalikieltäytymisestä

Helsingin hovioikeus antoi 23.2.2018 ratkaisun, jonka mukaan totaalikieltäytyjien tuomitseminen on syrjivää palvelusvelvollisuudesta rauhan aikana vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Käytännössä ratkaisu on merkinnut sitä, että vakaumuksellisille totaalikieltäytyjille ei tällä hetkellä langeteta rangaistuksia.

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetut syytteet käsittelevä Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi 15.6. ratkaisun, jossa se hovioikden päätökseen viitaten hylkäsi syyteen ja vapautti kyseisen totaalikieltäytyjän. Asevelvollisuudesta kieltäytymisiä käsittelevät tuomioistuimet taas ovat lykänneet totaalikieltäytymisjuttujen käsittelyä odottamaan Korkeimman oikeuden ratkaisua.

Totaalikieltäytyjien vapausrangaistukset saattavat alkaa uudelleen, mikäli korkein oikeus päättää muuttaa hovioikeuden ratkaisun tai  mikäli Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta vapauttavaa lakia muutetaan tavalla, joka sallii rangaistusten jatkumisen. Puolustusministeriö asetti huhtikuun alussa asiaa selvittävän työryhmän, joka antaa raporttinsa kesäkuun lopussa. Aseistakieltäytyjäliitto toimii sen puolesta, että hovioikeuden päätös johtaa totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista luopumiseen, kuten mm. YK:n ihmisoikeuselimet ovat Suomelta vaatineet.

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palvelusta, myös sivarista. Osa totaalikieltäytyjistä protestoi teollaan koko asevelvollisuusjärjestelmää vastaan, eikä suostuisi suorittamaan siviilipalvelusta missään olosuhteissa. Osa taas protestoi ensisijaisesti siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan. Tällä hetkellä totaalikieltäytyjiä on vuosittain 35-55.

AKL:n kutsuntakampanja, Antimilitaristinen torvisoittokunta

Perustietoa siviilipalveluksesta

Siviilipalvelus on ollut Suomessa lain takaama vaihtoehto jo vuodesta 1931. Viime aikoina siihen on hakeutunut vuosittain yli 2000 nuorta.

Sivarikeskus

Perustietoa reservinkieltäytymisestä

Armeijan käynyt voi kieltäytyä reservistä hakeutumalla täydennyspalvelukseen. Hakeminen tapahtuu täyttämällä täydennyspalvelushakemus (sama kaavake, jolla haetaan myös siviilipalvelukseen) ja toimittamalla se armeijan aluetoimistoon tai Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Paperilla hakemuslomakkeita on saatavilla näiden lisäksi Aseistakieltäytyjäliitosta

Hakemuksen voi jättää koska vain varusmiespalveluksen jälkeen, myös kertausharjoitusmääräyksen saamisen jälkeen ja vielä itse harjoitusten aikanakin. Se hyväksytään automaattisesti, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus.

 

Perustietoa osittaiskieltäytymisestä

Osittaiskieltäytyminen tarkoittaa totaalikieltäytyjäksi ryhtymistä kesken palveluksen. Useimmat osittaiskieltäytyjät protestoivat teollaan siviilipalveluksen epäkohtia vastaan, esimerkiksi rangaistuksenomaista palvelusaikaa ja/tai siviilipalvelusjärjestelmän käytännöllisiä ongelmia.

Osittaiskieltäytyminen tehdään helpoimmin jättämällä kirjallinen kieltäytymisilmoitus palveluspaikkaan, jonka jälkeen Lapinjärven siviilipalveluskeskus tekee rikosilmoituksen.

Vangitut totaalit - lähetä tukipostia, allekirjoita vastalauseviesti!

Suurin osa totaalikieltäytyjistä tuomitaan nykyään valvontarangaistukseen. Kuitenkin joillekin on langetettu edelleen myös vankeustuomioita joko tuomittavan oman tahdon johdosta tai koska tuomioistuin on jostain muusta syystä langettanut tuomionsa vankeutena.

Totaalikieltäytyjien tuomitsemisprosessit ovat tällä hetkellä keskeytyksissä Helsingin hovioikeiden hemikuussa antaman ratkaisun johdosta. Ennen sitä lainvoimaisen tuomion saaneita on kuitenkin edelleen istumassa. Tukipostia saa lähettää ainakin:

Yhdistele sisältöä