AKL on vuonna 1974 perustettu antimilitaristinen rauhanjärjestö. Se toimii toisaalta aseistakieltäytyjien (siviilipalvelusmiehet, totaalikieltäytyjät, reservinkieltäytyjät) etujärjestönä, mutta on myös kaikille avoin militarismin vastainen nuorisojärjestö, joka toimii muidenkin kuin aseistakieltäytymiseen suoraan liittyvien kysymysten parissa. Sen jäseneksi voivat liittyä ja siinä toimia kaikki iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Eroa-armeijasta.fi on uusi infosivusto, jonka tarkoituksena on jakaa  tietoa reservinkieltäytymisestä.

Tiedotusvälineille 30.4. klo 12.00

Puolustusvoimat on lähettämässä toukokuussa ”reserviläiskirjeen” noin 900 000 henkilölle. Heistä 230 000 on sijoitettu johonkin tehtävään sodan ajan joukkoihin. Toisin sanoen kolmella neljästä kirjeen saavasta armeijan käyneestä reserviläisestä ei tällaista sijoitusta ole. Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee, eikö olisi järkevintä suhteuttaa sotilaallisesti koulutettavien määrä sodan ajan joukkojen kokoon.