Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Puheenjohtajan puheenvuoro

Kädessäsi on Sivari-tiedote, joka on syntynyt niiden haasteiden seurauksena, joita Siviilipalvelusmiesliiton toiminnan kehittäminen mitä ilmeisemmin vaatii. Perinteellisesti liiton toiminta ja yhteydenpito jäsenistöön on rakentunut jäsen- ja palvelupaikkakirjeisiin, puhelimitse tapahtuvaan neuvontaan, kevät- ja syysliittokokouksiin ja erilaisiin seminaareihin. Vakiintuneet yhteydenpitotavat säilyttänevät merkityksensä tulevaisuudessakin, mutta Sivari-tiedotteesta toivottavasti muotoutuu ajanmittaan jäsenistön aktiviteettia ja liiton toimintaa kehittävä keskusteluareena.

Yhdistele sisältöä