Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Kutsu kevätliittokokoukseen

Liiton sääntömääräinen kevätliittokokous järjestetään Helsingissä maaliskuun 24.-25. päivinä. Liittokokous, jossa päätösvaltaa käyttää liiton koko jäsenistö, käsittelee sääntömääräisinä asioina viime vuoden toimintakertomuksen ja tilit sekä valitsee liiton hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustellaan ajankohtaisesta siviilipalvelustilanteesta.

Puheenjohtajan puheenvuoro

Kädessäsi on Sivari-tiedote, joka on syntynyt niiden haasteiden seurauksena, joita Siviilipalvelusmiesliiton toiminnan kehittäminen mitä ilmeisemmin vaatii. Perinteellisesti liiton toiminta ja yhteydenpito jäsenistöön on rakentunut jäsen- ja palvelupaikkakirjeisiin, puhelimitse tapahtuvaan neuvontaan, kevät- ja syysliittokokouksiin ja erilaisiin seminaareihin. Vakiintuneet yhteydenpitotavat säilyttänevät merkityksensä tulevaisuudessakin, mutta Sivari-tiedotteesta toivottavasti muotoutuu ajanmittaan jäsenistön aktiviteettia ja liiton toimintaa kehittävä keskusteluareena.

Yhdistele sisältöä