Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Rauha Kosovoon

Kannanotto 11.5.1999

Allekirjoittaneet rauhanjärjestöt ovat tyytyväisyydellä panneet merkille Suomen ulkopoliittisen johdon aktivoitumisen Kosovon sodan lopettamiseen tähtäävien neuvottelujen osapuolena.

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO VAATII VÄLITÖNTÄ POLIITTISTA RATKAISUA KOSOVON KATASTROFIIN

Puolisentoista kuukautta jatkuneen Jugoslavian pommittamisen jälkeen lienee tullut selväksi, että pommitukset ovat epäonnistuneen täydellisesti - ainakin jos niiden tuloksia verrataan tavoitteisiin, joita NATOn johtajat niille sodan alkaessa esittivät. Tuolloin puhuttiin, että pommituksilla on tarkoitus suojella Kosovon albaaniväestöä ja pysäyttää etninen puhdistus.

Syystapaaminen Lapissa

Ensimmäinen Pohjois-Suomen antimilitari-stitapaaminen järjestyi AKL:n hallituksen ro­vaniemeläisjäsenen mökillä syyskuun ensim-mäisenä viikonloppuna. Paikka on todella hie­no: ai­van Kemijoen rannalla nelisenkymmentä kilometriä Rovaniemeltä ylöspäin päin - ja vie­lä­pä koh­das­sa, jos­sa Ke­mi­jo­ki ai­na­kin vie­lä to­della on jo­ki, kun voi­ma­lai­tos­ta ei ole ko­vin lä­hel­lä kum­mas­sa­kaan suun­nas­sa.

Aseistakieltäytyjäliitolle uusi paikallisosasto Poriin

Aseistakieltäytyjäliitto paikallistoiminta laajeni lokakuun alussa, kun Porin uusi paikallisosasto aloitti toi­mintansa. Samalla lakkautettiin Lappeenrannan ja Oulun osastot, koska niillä ei ollut enää varsinaista toimin­taa.

Yhdistele sisältöä