Yhdistys

Aseistakieltäytyjäliitto - AKL

Kirje sivareille 8.4.2008

- Tämä kirje on osoitettu palveluspaikassanne tällä hetkellä palveleville siviilipalvelusmiehille. Mikäli tämän avaa joku muu, muistutamme, että viestinnän vapaus ja kirjesalaisuus on turvattu ja niiden rikkominen sanktioitu Suomen lainsäädännössä. -

AKL:n lausunto Jehovan todistajien vapautuslaista

PUOLUSTUSMINISTERIÖLLE

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITON LAUSUNTO KOMITEANMIETINNÖSTÄ 2007:1 JEHOVAN TODISTAJIEN VAPAUTTAMINEN ASEVELVOLLISUUDEN SUORITTAMISESTA – ARVIO NYKYTILANTEESTA JA SÄÄNTELYVAIHTOEHDOISTA

Aseistakieltäytyjäliitto lausuu aluksi eri sääntelyvaihtoehdoista ja arvioi tässä yhteydessä mietinnössä esitettyjä perusteluja kokonaisuudessaan. Lopuksi liitto ehdottaa jatkotoimia.

Jäsenkirje 10.2.2008

Moi kaikille jäsenillemme!

Sivarilaki on muuttunut, mutta Aseistakieltäytyjäliiton toiminta jatkuu sekä vanhoissa, hyväksi havaituissa että uudemmissakin muodoissa. Kuten seuraavissa:

AKL:n lausunto uudesta asevelvollisuuslaista

Liitteenä on AKL:n laaja lausunto (5.6.2006) puolustusministeriön laatimasta ehdotuksesta uudeksi asevelvollisuuslaiksi. Sivarien kannalta av-laki on tärkeä paitsi tietysti siksi, että asevelvollisuusjärjestelmästä säädetään siinä, myös sen takia, että siviilipalveluslain sisältö, erityisesti sivareiden taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan liittyvät kohdat, on suurelta osin on johdettu asevelvollisuuslain vastaavista kohdista.

Linkit maailmalle

Huom! Lista on päivittämätön. Jos haluat, voit ajantasaistaa linkit ja  ilmoittaa päivitykset AKL:lle.

Yhdistele sisältöä