Aseistakieltäytyjäliitto ry

AKL on antimilitaristinen rauhanjärjestö. Se toimii aseistakieltäytyjien  (siviilipalvelusmiehet, totaalikieltäytyjät, reservinkieltäytyjät) etujärjestönä ja on toisaalta kaikille avoin militarismin vastainen nuorisojärjestö, joka toimii muidenkin kuin aseistakieltäytymiseen suoraan liittyvien kysymysten parissa. Sen jäseneksi voivat liittyä ja siinä toimia kaikki iästä tai sukupuolesta riippumatta.

AKL

Mitä me haluamme?

Liitto  näkee sotien syinä ihmisten välisen eriarvoisuuden ja todellisten vaikutusmahdollisuuksien puutteen, jotka luovat ja ylläpitävät militaristisia rakenteita. Se toimii näiden syiden poistamiseksi ja militarismin murtamiseksi. Se näkee sekä asevelvollisuuden että armeij­alaitoksen tarpeettomana ja vahingollisena ihmiskunnan  hyvinvoinnin kannalta.

AKL  ei usko aseisiin perustuvaan turvallisuuteen. On väärä lähtökohta, että  eri valtioiden ja niissä asuvien ihmisten intressit ovat vastakkaiset,  että turvallisuus on turvallisuutta toisia valtioita, toisia ihmisiä  vastaan. Toisten ihmisten tappaminen tai siihen valmistautuminen ei luo  suojaa todellisia uhkia, esim. ympäristöongelmia tai köyhyyttä, vastaan. Pikemminkin sota ja asevarustelu pahentavat näitä ongelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemiseen ja ehkäisemiseen kipeästi tarvittavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja.

AKL haluaa  omalta osaltaan olla rakentamassa maailmaa, jossa vallitsee todellinen  turvallisuus. Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, vaan siihen, ettei  kukaan enää tarvitse aseita. AKL:n toiminnan pohjana on kansainvälinen  sodanvastustajien julistus:

"Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi  olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien  kaikkien syiden poistamiseksi”.

Edunvalvonta

Aseistakieltäytyjäliitto pitää armeijalaitosta ja asevelvollisuusjärjestelmää tarpeettomina ja vaatii niiden lakkauttamista. Niin kauan kuin ne ovat olemassa, AKL  tukee totaalikieltäytymistä ja toimii siviilipalveluksen kehittämiseksi niin, että aseistakieltäytymisestä tai muulla tavoin asevelvollisuuden välttämisestä tulee varteenotettava vaihtoehto yhä useammalle asevelvolliselle.

AKL pyrkii kehittämään aseistakieltäytymistä koskevaa lainsäädäntöä vaikuttamalla asiasta päättäviin viranomaisiin eduskunnassa ja ministeriöissä (työ- ja elinkeinoministeriössä ja puolustusministeriössä), sekä tuomalla asevelvollisuuden epäkohtia esille julkisuudessa.

Liitolla on edustaja siviilipalvelusasiain neuvottelukunnassa,  jossa keskustellaan siviilipalveluksen  kehittämiseen liittyvistä  ajankohtaisista asioista ja tehdään ehdotuksia  elinkeino- ja  työministeriölle. Lue vaatimuksemme siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiseksi täältä.

Kampanjoimme jatkuvasti aseistakieltäytyjien yhteiskunnassa kohtaamaa syrjintää sekä armeijan siviilipalvelushakemuksissa harjoittamaa viivyttelyä vastaan.

Neuvonta

Yksi   tärkeimmistä toimintamuodoistamme on aseistakieltäytymistä koskevan   informaation jakaminen. Neuvomme aseistakieltäytyjiä ja aseistakieltäytymistä harkitsevia. Kerromme varusmiespalveluksen vaihtoehdoista: siviilipalveluksesta,  totaalikieltäytymisestä, vapautuksen hankkimisesta ja  reservinkieltäytymisestä.

AKL järjestää joka syksy Kutsuntakampanjan, jossa vapaaehtoiset jakavat  aseistakieltäytymisestä kertovia lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. Informaatiota jaetaan  myös rockfestareilla ja monissa muissa  tapahtumissa.

Liitto  tarjoaa oikeusapua sitä tarvitseville aseistakieltäytyjille. Teemme tarvittaessa tutkintapyyntöjä laittomuuksien kohteiksi joutuneiden kanssa, puolustamme totaalikieltäytyjiä ja siviilipalvelusrikoksista syytettyjä.

AKL kampanjoi suomalaisten mielipidevankien vapauttamiseksi ja puolustaa heidän ihmisoikeuksiaan. Tarvittaessa se kantelee rikkomuksista työ- ja elinkeinoministeriöön tai eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tekee ihmisoikeusvalituksia.

Liiton aktiivit käyvät Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa kertomassa sivareiden oikeuksista sekä asevelvollisuuden ja militarismin kritiikistä.

Ruohonjuuritason antimilitarismia

AKL  toimii myös laajempana antimilitaristisena järjestönä, joka tekee  ruohonjuuritason aktivismia. Viime vuosien teemoja ovat olleet mm. globaalin militarismin vastainen kampanja ja toiminta asekauppaa vastaan. Otamme kantaa, levitämme tietoa ja järjestämme tapahtumia seminaareista avoimeen, väkivallattomaan suoraan toimintaan.

Liitto järjestää konsertteja ja tukee muutakin antimilitaristista kulttuuria. Julkaisemme neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Antimilitaristi-lehteä, joka on myös liiton jäsenlehti.

Liitto tekee yhteistyötä muiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Vakiintuneinta yhteistyö on  ollut Ruokaa ei aseita -kampanjan kanssa. Jakamalla ilmaista  kasvisruokaa tarvitseville kampanja vastustaa, että asevarusteluun käytetään valtavia summia ihmisten nähdessä nälkää ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvaessa. Ruokaa ei aseita on kansainvälinen kampanja, joka toimii eri puolilla maailmaa. Helsingin ryhmä on jakanut ruokaa säännöllisesti jo viidentoista vuoden ajan.

Kansainvälistä toimintaa

Liitto toimii läheisessä yhteistyössä muiden maiden  militarismin vastaisten järjestöjen kanssa. Se on kansainvälisen  sodanvastustajien järjestön War Resisters' Internationalin (WRI) Suomen osasto. Toimimme muiden maiden antimilitaristien ja aseistakieltäytyjien puolesta myös Suomessa.

AKL osallistuu eurooppalaiseen antimilitaristiseen toimintaan. Olemme muun muassa järjestäneet matkoja ydinaseiden ja NATO:n vastaisiin kansalaistottelemattomuustapahtumiin eri puolille Eurooppaa. 

Toimijat

AKL:n toimisto sijaitsee Rauhanasemalla, Itä-Pasilassa, Helsingissä. Toimistolla työskentelee osa-aikainen järjestösihteerimme Kaj Raninen. Toimisto antaa neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse ja vastailee myös tiedotusvälineiden kysymyksiin.

Suuren osan toiminnastamme tekevät vapaaehtoiset. Liitolla on paikallisryhmiä eri puolilla Suomea. Jos olet kiinnostunut liittymään joukkoomme, ota yhteyttä! Toiminta on avointa kaikille eikä edellytä jäsenyyttä. 

Tue toimintaa

Yksittäisiltä ihmisiltä saatava tuki on tärkeää antimilitaristisen työmme jatkumiselle.
Voit tukea toimintaamme liittymällä jäseneksi tai lahjoituksella.
Myyntituotteisiin voit tutustua omalla sivulla.

 


Yhteystiedot


Liittenä on logo katkaistu kivääri Katkaistu kivääri – Broken Rifle antimilitaristien käyttämä symboli.

LiiteKoko
AKL-katkaistu-kivääri-2013.pdf3.92 Kt
AKL-katkaistu-kivääri-2013.png95 Kt
AKL-katkaistu-kivääri-2013-URL.pdf8.52 Kt