Cumann na nAgóideoirí Coinsiasa ins an Fhionlainn

Aseistakieltäytyjäliiton esittely iirin kielellä.

Bunaíodh an Cumann seo ins an bhliain 1974, agus is daoiní óga iad mórchuid lucht a bhallraíochta. Tá dhá phríomhfheidhm leis, is é sin, leas na n-agóideoirí coinsiasacha a chosnamh agus lucht an fhrithmhíleatachais a chruinniú le chéile. Thig le duine ar bith páirt a ghlacadh in obair an Chumainn, cuma cé acu bean nó fear atá ann nó cá haois é.

Is é ár gcreideamh is ár n-áitiús nach féidir aon tslándáil a bhunú ar uirlisí an chogaidh. Is mór an botún é glacadh leis mar phrionsabal gurb ionann i gcónaí leas ár muintire is míleas na náisiún eile. Ní féidir fadhbanna móra ár linne a fhuascladh frí bhás a ullmhú do dhaoiní eile. A mhalairt ar fad: cailltear acmhainní fuascailte na bhfadhbann frína gcaitheamh leis an armáil. Ní fuascladh go comhar. Caithfidh an daonnacht uilig cur le chéile lena chinntiú go mairfidh an pláinéad.

In ionad na bréagshlándála a bhunaitear ar an armáil is é ár rún daingean ár gcion beag féin a dhéanamh chun domhan nuadh a thógáilt, domhan ina mbeidh fíorshlándáil fá réim. Ní bheidh gá a thuilleadh leis na harmálacha chun an tslándáil seo a choinneáil thuas. Is é forógra eadarnáisiúnta lucht na frithchogaíochta is bun le gníomhaíocht ár n-eagraíochta: "Is coir í an cogadh a sháraíonn cearta na daonnachta uilig. Sin an fáth gur chinn mé ar obair a dhéanamh le bunsiocracha na gcogaíocha a chur ar ceal in áit a bheith ag tacú le cogadh ar bith."

Is é is bun leis na cogaíocha, dar linn, nach bhfuil cothrom na féinne ann a chuirfeadh ar cumas na sluaite móra de ghnáthdhaoiní a gcearta a bhaint amach daofa. Is é sin, eascraíonn na cogaíocha as an fhoréigean a chaithfeas an chosmhuintir a fhuilstint. Is cuid é an foréigean seo de struchtúr na sochaí, agus is cuid den fhoréigean struchtúrtha iad na fórsaí armtha. Is iarmhairt iad as an fhoréigean seo, agus iad á athneartú san am chéadna. Mar sin, is dóigh linn go bhfuil gá leis an agóideoireacht coinsiasa agus le h-idé-eolaíocht an fhrithchogachais le cothrom na féinne a chur chun cinn ar fud an domhain.

Taobhaíonn an Cumann le forbairt is le feabhsú na seirbhíse neamharmtha náisiúnta lena chinntiú go dtiocfadh le tuilleadh de lucht an choinscríofa í a thoghadh in ionad an óglachais armtha. San am chéadna tacaíonn an Cumann leis an dream udaí eile fosta ar fearr leofa téarma príosúin a chur isteach ná seirbhís ar bith a dhéanamh.

Cumann na nAgóideoirí Coinsiasa ins an Fhionlainn

Rauhanasema
Veturitori 3
FIN-00520 HELSINKI
Finland