Kolumbia: aseistakieltäytyjä armeijan huostassa jo lähes vuoden - lähetä vastalauseviesti!

Cristian Camilo Henao Suaza värvättiin vasten tahtoaan armeijaan 7.10.2008. Parhaillaan hän suorittaa palvelusta Medellinin kaupungissa Batallon Pedro Justo Berrion yksikössä no 32. Hänet värvättiin palvelukseen, vaikka hän ilmoitti hänet värvänneille sotilaille, ettei vakaumuksensa tähden voi palvella armeijassa. Hänen puolestaan voi lähettää englanninkielisen vastalauseviestin Kolumbian puolustusministerille WRI:n sivustolta

Red Juvenil de Medellin -järjestö sai Henao Suazan aseistakieltäytymisjulistuksen 15.1.2009. Hän haki 25.4.2009 vapautusta, jotta hänen perustuslailliset oikeutensa - erityisesti aseistakieltäytymisoikeus - toteutuisivat. Vastauksessaan joukko-osasto ei ottanut aseistakieltäytymisoikeutta huomioon, vaan viittasi vain sotilaiden värväystä koskevaan lakiin.

War Resisters' International on esitellyt kolme kolumbialaisten nuorten miesten värväystapausta YK:n mielivaltaisia vapaudenriistoja selvittävälle työryhmälle. Tapauksista antamassaan lausunnossa työryhmä totesi, ettei "pidättäminen, eristäminen tai armeijapalvelukseen velvoittaminen vastoin julkilausuttua tahtoa" ole lakien mukaista. Työryhmä totesi myös, ettei Kolumbiassa harjoitettavalle pakkovärväykselle ole "laillista perustaa eikä juridista oikeutusta”.

Lausunnossaan 8/2008 työryhmä on myös todennut, ettei aseistakieltäytyjiksi julistautuneiden vapaudenriistämisellä ole "laillista pohjaa" ja heidän pakottamisensa palvelemaan armeijassa merkitsee omantunnonvapauden loukkaamista, joka voi olla vastoin kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklaa.

Lisätietoja aseistakieltäytymisestä Kolumbiassa.