Turkki: aseistakieltäytyjä Enver Aydemirille kymmenen kuukautta vankeutta

War Resisters´ Internationalin saamien tietojen mukaan turkkilainen aseistakieltäytyjä Enver Aydemir on saanut Eskisehirin tuomioistuimessa kymmenen kuukauden vankeusrangaistuksen. Häntä syytettiin sotilaskarkuruudesta. Hänen puolestaan voi lähettää vastalauseviestin Turkin presidentille WRI:n sivustolta.

Enver Aydemir on muslimi, joka kieltäytyy asepalveluksesta uskonnollisen vakaumuksensa johdosta. Hän kieltäytyy osallistumasta maallisen armeijan toimintaan.

Enver Aydemir kutsuttiin ensimmäisen kerran palvelemaan Bilecikin alueella Luoteis-Turkissa sijaitsevaan santarmiyksikköön. Hänet tuotiin sinne voimakeinoja käyttäen. Julistauduttuaan aseistakieltäytyjäksi hänet pidätettiin 24.7.2007 ja lähetettiin sen jälkeen Eskisehirin sotilasvankilaan, jossa hän vietti useita kuukausia tutkintavankilassa ennen oikeudenkäyntiä. 4.10.2007 tuomioistuin vapautti hänet ja määräsi hänet ilmoittautumaan yksikössään. Hän ei kuitenkaan noudattanut tätä määräystä.

Hänet pidätettiin uudelleen 24.12.2009 ja kuljetettiin muutaman päivän kuluttua jälleen Eskisehirin sotilasvankilaan. Vankilassa ollessaan hän sai uusia kurinpitorangaistuksia univormuun pukeutumisesta kieltäytymisestä ja määräysten noudattamatta jättämisestä.

30. maaliskuuta Eskişehirin sotilasoikeus tuomitsi hänet kymmeneksi kuukaudeksi vankilaan karkuruudesta. Koska hän oli viettänyt jo aikaa vankilassa, hänet vapautettiin muodollisesti, mutta vietiin santarmin koulutusyksikköön Bilecikiin, jossa hänet määrätään uudelleen suorittamaan sotilaspalvelusta. Mikäli hän kieltäytyy, hänet pidätetään uudelleen ja siirretään Eskişehirin sotilasvankilaan odottamaan uutta oikeudenkäyntiä tottelemattomuussyytteistä - ja noidankehä on valmis.

Jättäessään aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamatta Turkki rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9. ja kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklaa. Lisäksi aseistakieltäytyjien useampikertaista tuomitsemista harjoittaessaan se rikkoo kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen 14. artiklaa.

Mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä YK:n työryhmä kiinnitti mielipiteessään 16/2008 huomiota turkkilaisen aseistakieltäytyjä Halil Savdan tapaukseen. "Työryhmä on jo aikaisemmassa tapauksessa todennut mielivaltaiseksi aseistakieltäytyjän pidättämisen toisen langettavan tuomion jälkeen sillä perusteella, että tämä merkitsisi sitä, että henkilö pakotettaisiin muuttamaan vakaumuksensa ja uskomuksensa, jotta välttäisi oikeusprosessin, joka saattaa kestää koko loppuelämän ajan, eikä tämä ole sopusoinnussa kaksoisrangaistavuuden kiellon periaatteen eikä ”ei kahta yhdestä” (ne bis in idem) -periaatteen kanssa, rikkoen näin kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14. artiklan 7. kappaletta, ja kuuluen kolmannen kategorian piiriin."

Ja: "työryhmän näkemyksen mukaan on osoitettu todeksi, että mr. Savdan uskonnon- ja omantunnonvapauden rajoittamista aitona aseistakieltäytyjänä ei ole oikeutettu käsillä olevassa tapauksessa, jolloin kyseessä on ihmisoikeuksien julistuksen 18. artiklan ja kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklan 1. kappaleen rikkominen. Näin olleen mr. Savdaan hänen uskomustensa ja vakaumuksensa johdosta kohdistuvat rikossyytteet, tuomiot ja vapaudenriisto ovat mielivaltaisia työryhmän asettaman toisen kategorian perusteella."

Tämän seurauksena Enver Aydemirin vangitseminen ja tuomitseminen merkitsee myös mielivaltaista pidättämistä.