Totaalikieltäytyminen

Totaaliuutiset

Totaalikieltäytymisen voimakas lisääntyminen näyttää muodostuvan pysyväksi il­miöksi. Marraskuun puoliväliin mennessä käräjäoikeuden tuomion on tänä vuonna saanut 33 Aseis­ta­kiel­täy­ty­jä­lii­ton tun­te­maa to­taa­lia – ja kaikki tapauksethan eivät edelleenkään tule liiton tie­toon. Lop­pu­vuo­delle­kin on jo tiedossa uusia oikeudenkäyntejä.

Totaaliuutiset

Totaalikieltäytyjien määrän voimakas lisääntyminen alkaa näkyä entistä enemmän myös oikeusjuttujen määrässä. Toukokuun jälkipuoliskolla oikeuden edessä oli neljä totaalia ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla kaksi. Kesäkuun toisella viikolla tuomiolle joutui vielä neljä lisää ja uusiakin tapauksia on tiedossa.

Toukokuun 1. päivänä Suomen vankiloissa istui 14 siviilipalvelusrikoksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua vankia. Korkeimmillaan samalla kertaa linnassa olevien määrä oli huhtikuun alussa, jolloin vankiloissa istui 15 aseistakieltäytyjää..

Työasiainvaliokunnan mietintö

Sivarilain kohtalo viitoitettiin pitkälle työasiainvaliokunnassa, joka antoi mietintönsä 9.12. Valiokunta ehdotti sekä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana että Outi Siimeksen harkinta-aikaponnen hyväksymistä - ja molemmathan menivät läpi täysistunnossa.

Yhdistele sisältöä