Totaalikieltäytyminen

Totaaliuutiset

Totaalikieltäytyjien määrän voimakas lisääntyminen alkaa näkyä entistä enemmän myös oikeusjuttujen määrässä. Toukokuun jälkipuoliskolla oikeuden edessä oli neljä totaalia ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla kaksi. Kesäkuun toisella viikolla tuomiolle joutui vielä neljä lisää ja uusiakin tapauksia on tiedossa.

Toukokuun 1. päivänä Suomen vankiloissa istui 14 siviilipalvelusrikoksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua vankia. Korkeimmillaan samalla kertaa linnassa olevien määrä oli huhtikuun alussa, jolloin vankiloissa istui 15 aseistakieltäytyjää..

Rauhanmiehiä tuomiolla

Pasifistille 197 päivää

19-vuotias helsinkiläinen tehdastyöläinen Kim Åke tuomittiin 25. marraskuuta 197 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Åke oli hakenut kutsunnoissa siviilipalveluun, mutta kieltäytyi siitä toukokuussa. Åke vastusti kieltäytymisellään syrjintää, jota siviilipalvelusmiesten pidempi palvelusaika merkitsee, sekä totaalikieltäytyjien syrjintää Jehovan todistajiin verrattuna.

Työasiainvaliokunnan mietintö

Sivarilain kohtalo viitoitettiin pitkälle työasiainvaliokunnassa, joka antoi mietintönsä 9.12. Valiokunta ehdotti sekä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana että Outi Siimeksen harkinta-aikaponnen hyväksymistä - ja molemmathan menivät läpi täysistunnossa.

Siviilipalvelus ei lyhene

Tällä hetkellä vaikuttaa perin todennäköiseltä, ettei vanhoilla rauhanaktiiveille kyllästetty valtioneuvosto sittenkään aio esittää siviilipalvelusajan lyhentämistä varusmiesten uusien palvelusaikojen astuessa voimaan myöhemmin tänä vuonna. Syitä mielenmuutokseen voi ainakin tässä vaiheessa vain arvailla. Ehkäpä kopterikaupoissa lievästi siipeensä saaneita kenraaleita ei haluta suututtaa toista kertaa lyhyen ajan sisällä ja sivarit vaikuttavat sopivilta uhrilampailta heidän lepyttämisekseen?

Yhdistele sisältöä