Reservvägran

OBS! föråldrat (Updaterad Google översättning)

Man kan vägra ur reserven genom att söka sig till komplemetterande tjänstgöring. Ansökningen går att lämna in när som helst efter utförd militärtjänstgöring och sker genom att man fyller i en ansökan om komplemetterande tjänstgöring (sama formulär som används för att ansöka om civiltjänstgöring), som man sedan för till staben för sitt ”eget” militärlän eller Lappträsk civiltjänstcentral. Formuläret finns att få på ovan nämnda platser och på Vapenvägrarförbundets kansli. Efter att du lämnat in din ansökan är du befriad från den finländska arméns reserv under fredstid.

Den komplemetterande tjänstgöringen är en liknande motsvarighet för repetitionsövningarna som civiltjänstgöringen är för militärtjänstgöringen. I praktiken beordras man endast en gång till den fem dagar långa tjänstgöringen

De som lämnar in en ansökan om komplemetterande tjänstgöring under en giltig kallelse till repetitionsövningar kallas enligt lagen till komplemetterande tjänstgöring. Andra kallas in enligt arbetsministeriets överväganden. Lappträsk civiltjänscentral som ansvarar för arrangerandet av komplemetterande tjänstgöring har under den senaste tiden sett det lämpligt att kalla in alla nya sökande. Den komplemetterande tjänstgöringen utförs oberoende av vistelseort på Lappträsk eller i Kiuruvesi.

Under utförandet av den komplemetterande tjänstgöringen utbetalas åt den tjänstgörande dagspenning (3,60 € per dag) och beskattningsbar lön för den komplemetterande tjänstgöringen precis som under repetitionsövningar.

Vägran att utföra komplemetterande tjänstgöring leder till en rättegång och bötesstraff (vanligtvis ungefär 20 dagsböter). Betalandet av böterna befriar en inte från skyldigheten att delta i den komplemetterande tjänstgöringen – med andra ord så kallas du till komplemetterande tjänstgöring även efter att du betalat böterna.