Bli medlem

Medlem i Vapenvägrarförbundet blir man genom att betala medlemsavgiften. I avgiften ingår den fyra gånger om året utkommande antimilitaristiska kulturtidskriften Sivari&Totaali. Avgiften kan levereras i kontanter till AKL:s kontor eller betalas elektroniskt till föreningens konto SAMPO 800017-750541. Kom ihåg att meddela din adress och om du vill även andra kontaktuppgifter samt ditt födelsedatum. Nuvarande medlemsavgifterna är följande:

  • grundavgift 10 €
  • sänkt avgift 5 €
    • den sänkta avgiften kan man betala som civiltjänstgörare, totalvägrare vars vägringsprocess är på hälft och om man under betalningsåret fyller 22 år eller mindre.
  • stödavgift minst 20 €

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap genom medlemsavgift varje år!