Sivariasioita ihmisoikeusselonteossa

Eduskunnan käsittelyyn tuli maaliskuun lopulla valtioneuvoston ensimmäinen selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Selonteossa viitataan myös aseistakieltäytymisasioihin, tosin varsin suppeasti. Yli 130-sivuisen selonteon alussa, esiteltäessä ihmisoikeuksien universaalisuutta yhtenä ”Suomen toiminnan ihmisoikeuksien edistämiseksi” keskeisenä periaatteena, mainitaan seuraavaa: ”Esimerkkinä kysymyksestä, joka on saanut osakseen paljon kansainvälistä huomiota, on aseistakieltäytyjien tilanne Suomessa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet siviilipalveluksen kestoa aseellisen palvelun peruskestoon nähden pitkänä ja rangaistuksenluontoisena. Kysymystä joudutaan harkitsemaan osana siviilipalveluksen kehittämistä.”

Sen sijaan muiden aseistakieltäytyjäryhmien syrjintää Jehovan todistajiin nähden, mistä Suomi on saanut kritiikkiä YK:n ihmisoikeuskomitealta, ei selonteossa noteerata mitenkään. Paljon esillä olleista rauhankysymyksestä myös Ottawan henkilömiinasopimus on syystä tai toisesta jäänyt kokonaan käsittelemättä.

Siviilipalvelusasiat nousivat esiin myös 31.3. eduskunnassa käydyssä selontekoa koskevassa lähetekeskustelussa. Vasemmistoliiton Anne Huotari totesi ryhmäpuheenvuorossaan, että ihmisoikeuksien toteuttamista Suomessa arvioidaan selonteossa vain vähemmistöjen näkökulmasta ja kysyy, mitä toistuvasti huomautuksia Suomelle aiheuttaneet aseistakieltäytyjien kohtelun suhteen aiotaan tehdä.

Myös Ulla Anttilan pitämässä vihreiden ryhmäpuheenvuorossa mainittiin siviilipalveluksen pitkä kesto yhtenä keskeisenä suomalaisena ihmisoikeusongelmana. Anni Sinnemäki (vihr.) taas toivoi, että ”eduskunta tässä yhteydessä voisi ottaa kannan, että siviilipalveluksen pituus olisi saatava kohtuulliseksi.”

Vastakkaiseen suuntaan ainoana otti kantaa perussuomalaisten Timo Soini. Hänen mielestään totaalikieltäytyjien ja siviilipalvelusta suorittavien oikeuksien esille ottaminen ”on puolestaan sitä näennäisproblematiikkaa, jolla peitellään todellisia epäkohtia”. Lähetekeskustelun jälkeen selonteko lähtee eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan käsiteltäväksi.