Asevelvollisuus lakkaa Saksassa?

Saksalaiset poliitikot ovat keskustelleet jo pitkään asevelvollisuuden lakkauttamisesta ja ammattiarmeijaan siirtymisestä. Asevelvollisuuden lakkauttaminen merkitsisi kuitenkin myös sen toisen puolen, siviilipalveluksen, loppua. Palvelusaikaa sekä armeijassa että vaihtoehtopalveluksessa lyhennettäneen vielä tänä vuonna yhdeksään kuukauteen. Tämä saattaisi olla ensimmäinen askel kohti koko asevelvollisuuden lakkauttamista vuoteen 2008 mennessä.

Noin 90 000 nuorta saksalaismiestä rekisteröidään joka vuosi siviilipalvelukseen ja noin 80% heistä päätyy työskentelemään sairaaloihin tai vanhusten kotiavustajiksi tehden ambulanssin ajamisen, vammaisten ja vanhusten auttamisen ja ruoanjakamisen kaltaisia välttämättömiä töitä. Sosiaalialalla toimivat järjestöt pelkäävät, että tämän halvan mutta arvokkaan työvoiman katoaminen johtaisi ”katastrofaalisiin” seurauksiin. Työntekijöiden hyvinvointijärjestön Joachim Kendelbacher kertoi Deutsche Welle –lehdelle, että hänen järjestönsä, joka työllistää parhaillaan noin 6000 yhteiskuntapalvelijaa, kärsisi muutoksesta raskaasti. “Meidän on vakavasti harkittava näiden nuorten ihmisten nyt hoitamien palvelujen lakkauttamista,” hän sanoi. “Joissain tapauksissa näin käy varmasti. Esimerkiksi sellaisten palvelujen kuin hoitokodeissa asuvien vanhusten kävelyttämisen, kirjojen lukemisen vanhuksille tai toimistotöiden kohdalla. Jos nämä palvelut poistetaan, laatu varmasti laskee.”

Perheasioiden ministeri Renate Schmidtin mukaan siviilipalveluksen mahdollinen lopettaminen tulisi toteuttaa viiden vuoden siirtymäajalla. “Mikäli siviilipalvelus päätettäisiin lopettaa tänä vuonna, tarvitsemme aikaa uudelleenorganisointiin vuoteen 2010 saakka. “Asevelvollisuutta ei voi lopettaa yhdessä yössä. Muuten välttämättömät sosiaaliset rakenteet romahtaisivat.” Schmidt sanoi, ettei sinänsä vastusta palvelusvelvollisuutta. “Asevoimien tehtävät ovat kuitenkin muuttuneet. Lisäksi joka vuosi alle puolet ihmisistä palvelee armeijassa.” Siviilipalveluksen ylläpitäminen asevelvollisuuden lakkauttamisen jälkeen olisi taas perustuslainvastaista.

Saksan puolustusministeri Peter Struck varautuu jo asevelvollisuuden lakkauttamisen jälkeiseen aikaan, jolloin armeijan on tultava toimeen pienemmillä joukoilla ja tiukemmalla budjetilla. Hän kertoo 26 miljardin euron suuruisista leikkauksista varusteluprojekteissa. Struckin mukaan myös armeijan on varauduttava määrärahaleikkauksiin aikana, jolloin Saksa joutuu toteuttamaan tuskallisia leikkauksia sosiaali- ja hyvinvointisektorilla.

The Right to Refuse to Kill, Winter&Spring 2004