Naisten aseistakieltäytyminen Israelissa

Israel on maailman ainoa maa, jossa on naisia koskeva asevelvollisuus. Shani Werner, Shministimin ja New Profilen naisaktivisti, tarkastelee naisten aseistakieltäytymistä.

Israel on maailman ainoa maa, jossa on naisia koskeva asevelvollisuus. Se on näin ollen myös ainoa maa, jossa on naisaseistakieltäytyjäliike. Emme tunne tarkasti liikkeen laajuutta, koska monet nuorista naisista käyvät prosessin läpi omillaan (emmekä näin ollen tiedä heistä). Lisäksi armeija pidättäytyy julkaisemasta tietoja naisaseistakieltäytyjistä.

Toisin kuin miehet, jotka kieltäytyvät astumasta palvelukseen ja joutuvat sotilasvankilaan, naisten kieltäytyminen omantunnon syistä on valtion tunnustama. Heille myönnetään vapautus sillä edellytyksellä, että he onnistuvat vakuuttamaan sotilaskomitean, joka tunnetaan yleisesti nimellä ’omatuntokomitea’, siitä, että heidän kieltäytymisensä on todellakin aito.

Oikeus saada vapautus omantunnon syiden perusteella on yksi Israelin armeijan tarkimmin varjeltuja salaisuuksia. Useimmat asevelvolliset eivät ole tietoisia tästä oikeudesta. Israelin armeija ei jaa kovinkaan halukkaasti tietoa mahdollisuuksista toteuttaa sitä. Asiasta on – jos on – hyvin pieni maininta asevelvollisille ennen palvelusta lähetettävässä informaatiomateriaalissa. Naisille, jotka tiedustelevat asiasta asevelvollisuuskeskuksissa, kerrotaan usein “ettei sellaista ole”.

’Omatuntokomitean’ eteen joutuvan naisen prosessi ei ole helppo. Komitea kohtelee nuoria naiskieltäytyjiä mielivaltaisesti ja epäjohdonmukaisesti. Jossain tapauksissa haastattelu on ollut lyhyt ja rutiininomainen, toisissa taas tarkoituksellisesti nöyryyttävä ja hakijaa on peloteltu vakavasti. 17-vuotiaat tytöt joutuvat kohtaamaan komitean, joka tavallisesti koostuu yksinomaan heitä itseään paljon vanhemmista miehistä, yksin ilman juridista apua tai moraalista tukea. Viime aikoihin saakkaa komitea hylkäsi useimpien naisten ensimmäisen hakemuksen ja vapautti heidät (useimmat heistä) toisen hakemuksen jälkeen – mikäli he valittivat päätöksestä. Monet naiset eivät kuitenkaan tienneet mahdollisuudesta valittaa..

The New Profile Movement auttaa naisaseistakieltäytyjiä tarjoamalla aiheesta tietopaketin, jonka ovat koonneet aseistakieltäytyjä Moran Cohen ja asianajaja Yossi Wolfson. Sillä on myös asiamiesverkosto, joka tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja tukea. Nykyään yhä useammat naiset ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta ja useimmat naiset, jotka tekevät hakemuksen sotilaskomissiolle, todellakin vapautetaan.

Vaikka Israelin armeija vapauttaa naiskieltäytyjiä suhteellisen helposti verrattuna siihen kuinka se kohtelee miehiä, aseistakieltäytyminen ei ole helppo ratkaisu. Se vaatii jokaista naista kyseenalaistamaan itsensä, tavan jolla hänet on kasvatettu ja ympäristön, joka usein suuttuu hänen teostaan eikä voi ymmärtää sitä. Lisäksi se, että naisten on helpompi kieltäytyä kuin miesten, on suoraa seurausta naisten heikommasta asemasta armeijassa ja israelilaisessa yhteiskunnassa ylipäätään.

Naisia vapautetaan koska he eivät ole tärkeitä, heistä ei tule `the real thing’ – taistelusotilaita. Näin ollen myös heidän kieltäytymisensä – rohkea ja kaikkea muuta kuin helppo henkilökohtainen ratkaisu – on `vähäpätöinen’, siitä ei kerrota tiedotusvälineissä, se on näkymätöntä julkisuudelle..

Kuitenkin naisaseistakieltäytyjien ääni kuuluu tänään paremmin kuin koskaan. Menneisyydessä monet naiset menivät 18-vuotiaina naimisiin välttääkseen armeijapalveluksen (naimisissa olevat naiset on vapautettu) ja toiset julistautuivat uskovaisiksi (uskonnollisia sääntöjä noudattavat naiset on myös vapautettu palveluksesta). Vielä muutama vuosi takaperin useimmat nuoret naiset eivät edes tienneet mahdollisuudesta saada vapautus omantunnonsyiden perusteella eivätkä he olleet kuulleet ryhmistä jotka saattaisivat auttaa heitä siinä. Useat nuoret naiset kieltäytyivät, mutta heidän kieltäytymistään ei otettu huomioon eikä heitä laskettu, ei edes aseistakieltäytyjäliikkeiden toimesta. Vuonna 2001, kun sekä nais- että mieskieltäytyjien kirjoittama Viimeisen vuoden opiskelijoiden kirje julkaistiin, naisaseistakieltäytyjät noteerattiin ensimmäistä kertaa Israelissa.

Tänään äänemme alkaa kuulua. Israelin armeija ja tiedotusvälineet pyrkivät yhä vaientamaan ja marginalisoimaan ilmiön, mutta yhä useammat ja useammat nuoret naiset valitsevat kieltäytymisen omantunnonsyistä ja saavat tukea ja apua. Israelin aseistakieltäytyjäliikkeiden tulee tuoda esille naisaseistakieltäytyjien ääni keinona kieltäyjien määrän lisäämiseksi, ja välineenä taistella sitä shovinismin ja militarismin yhdistelmää vastaan, joka hallitsee Israelin yhteiskuntaa – yhteiskuntaa joka väheksyy naisten aseistakieltäytymisen merkitystä samoin kun se väheksyy naisten asepalvelusta.

teksti perustuu Rela Mazalin ja Shani Wernerin artikkeliin