Poliisi esti Aseistakieltäytyjäliiton kutsuntakampanjan Orivedellä

Poliisi poisti väkivalloin Aseistakieltäytyjän kutsuntakampanjalennäkkejä jakaneen Johannes Liljan Oriveden kutsuntapaikan edestä perjantaina 8.11. Kyseessä oli perusteeton poliittisten toimintaoikeuksien loukkaus. Sananvapaus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista ja viranomaisten tehtävä on Suomen perustuslain mukaan sen toteutumisen turvaaminen, ei mielivaltainen estäminen.

Aseistakieltäytyjäliitto järjesti viikkoa myöhemmin Oriveden keskustassa mielenosoituksen, jossa paikallista poliisia muistutettiin tästä tosiasiasta. Kirkonkylän läpi linja-autoasemalta poliisiaseman eteen edenneeseen demoon osallistui parikymmentä ihmistä, mikä lyhyt varoitusaika sekä paikkakunnan koko huomioonottaen ei ole lainkaan heikosti. Poliisiasema edessä puhuivat Johannes Lilja itse sekä AKL:n edustajat. Lilja kertoi halunneensa järjestää kutsuntakampanjan Orivedellä, koska ollessaan itse edellisenä vuonna paikkakunnan kutsunnoissa siviilipalvelusta ei mainittu sanallakaan. Poliisin edustajia ei – siviiliasuista valokuvaajaa lukuunottamatta – paikalla näkynyt ja paikallinen komisario oli kuuleman mukaan ottanut päivän vapaata. Mahtoiko hävettää vai mistä lie kysymys?

Poliisin käydessä hänen kimppuunsa Lilja oli jakamassa aseistakieltäytymismahdollisuuksista kertovia lentolehtisiä kutsuntapaikkana toimineen kaupungintalon edessä jalkakäytävällä, jossa jakaminen on ilman muuta sallittua. Hän ei ollut häirinnyt kutsuntatilaisuutta millään tavalla tai estänyt ihmisten pääsyä sinne. Ainoaksi perusteeksi toiminnalleen poliisi ilmoitti: ”Täällähän ei mitään vihkosia jaella.” Lilja vietiin poliisiasemalle, josta hänet vapautettiin pian henkilötietojen kirjaamisen jälkeen ja kerrottiin, että kysymys oli ollut ”väärinkäsityksestä”.

Kyseessä on kuitenkin varsin vakava väärinkäsitys, jollaisia ei viranomaisille saisi tapahtua. Kutsuntalennäkkien jakamisessa on kysymys sekä Suomen perustuslaissa (12 §) että Suomea sitovassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (10. artikla) turvatun sananvapauden toteuttamisesta. Oikeus levittää painotuotteita on turvattu erikseen myös painovapauslaissa (14 §). Mikäli joku käyttää oikeudettomia voimakeinoja estääkseen toista toteuttamasta ilmaisunvapautta, kysymys on poliittisten oikeuksien loukkaamisesta, josta rikoslaki (14. luku, 5 §) määrittää maksimirangaistukseksi kaksi vuotta vankeutta. Liljan kimppuun käyneen poliisin toiminnasta on tehty rikosilmoitus.

Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulee lähes joka syksy tapauksia, joissa viranomaiset ovat ylittäneet toimivaltansa häiritessään kampanjan toteuttamista esim. häätämällä lennäkinjakajia pois alueilta, joilla jakamiseen on oikeus. Vakavuudeltaan Oriveden tapaukseen rinnastettavaa ilmaisunvapauden loukkaamista ei kampanjan yhteydessä ole kuitenkaan sattunut vuosikausiin.