Aseistakieltäytyjät Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa

Kansainvälisen rauhanvankipäivän teema oli tänä vuonna aseistakieltäytyjien tilanne Kaukausuksen ja Keski-Aasian Neuvostoliiton hajotessa itsenäistyneissä valtioissa. Alla tietoa aiheesta.

KAUKASUS

ARMENIA

Voimassaoleva lainsäädäntö ei takaa aseistakieltäytymisoikeutta, mutta Euroopan Neuvoston jäsenmaana Armenia on velvollinen säätämään lain vaihtoehtopalveluksesta vuoden 2003 aikana.

Viime kuukausina on keskusteltu kahdesta eri aloitteesta vaihtoehtopalveluslaiksi, mutta kumpaakaan ei ole hyväksytty. Molemmat versiot toisivat mukanaan kestoltan syrjivän vaihtoehtopalveluksen (42 kk, 18 kk pidempi kuin sotilaspalvelus) sekä muita syrjiviä rajoituksia: vaihtoehtopalveluksen suorittaneille asetettaisiin virkakielto. Se sallittaisiin vain tiettyjen uskonnollisten ryhmien edustajille ja se toteutettaisiin armeijassa, näin ollen kyseessä olisi tosiasiassa eräänlainen aseeton sotilaspalvelus.

Viime vuosina viranomaisvaino on jopa lisääntynyt, ja aseistakieltäytyjät tuomitaan tavallisesti useiden vuosien vankeusrangaistuksiin. Euroopan Neuvoston vaatimuksen jälkeen Armenia armahti ja vapautti 37 Jehovan todistajaa kesäkuussa 2001, mutta pian sen jälkeen järjestettiin uusia oikeudenkäyntejä. Oikeusministeriön mukaan vuoden 2001 aikana yhteensä 75 ihmistä todettiin syyllisiksi ”sotilaspalveluksen välttelemiseen”, heistä 32 Jehovan todistajia.

Tällä hetkellä Armeniassa on vangittuna ainakin 25 Jehovan todistajaa.

AZERBAIDZHAN

Oikeus suorittaa ”vaihtoehtoinen sotilaspalvelus” henkilökohtaisten uskomusten perusteella on säädetty maan perustuslaissa 1995. Kuitenkaan vaihtoehtopalvelusta säätelevää lakia ei ole vielä koskaan säädetty.

Euroopan Neuvoston jäsenyytensä johdosta Azerbaidzhan on velvollinen takaamaan oikeuden aseistakieltäytymiseen. Tämän johdosta perustuslain maininta ”vaihtoehtoisesta sotilaspalvelusta” muutettiin elokuussa 2002 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen muotoon ”vaihtoehtoinen palvelus”, ja uusi vaihtoehtopalvelusta koskeva laki oli tarkoitus hyväksyä vielä vuoden 2002 aikana. Yksityiskohtaista informaatiota laista ei ole toistaiseksi saatavilla ja on epävarmaa, ollaanko sitä toimeenpanemassa lähiaikoina. Tällä hetkellä maassa ei ole vangittuja aseistakieltäytyjiä ja tutkinta kahta Jehovan todistajaa vastaan on keskeytetty lainmuutosten johdosta. Vangittuna on noin 2600 sotilaskarkuria ja kutsuntojen välttelijää, mutta heidän motiiveistaan vältellä asepalvelusta ei ole tietoa.

GEORGIA

Vaikka useitakin vaihtoehtopalvelusta koskevia lakeja on hyväksytty vuoden 1991 jälkeen, yhtään niistä ei ole toimeenpantu. Tuorein laki ”vaihtoehtoisesta siviilipalveluksesta” (vuodelta 1997) ei myöskään ole EN:n standardien mukainen, sillä siinä säädetty vaihtoehtopalvelus on kestoltaan rangaistuksenluontoinen (36 kk, kun asepalvelus kestää 24 kk) eikä ilmeisesti täysin siviililuontoinen.

Käytännössä mitään puolueettomia menettelytapoja, joiden puitteissa siviilipalvelukseen olisi mahdollista hakeutua, ei ole vielä säädetty, vaikka yli 300 ihmistä on vaatinut päästä suorittamaan sitä. Vapautuksen asepalveluksesta voi hankkia vain lahjomalla viranomaisia.

Viime vuosina Georgian viranomaiset ovat tavallisesti jättäneet Jehovan todistajat kutsumatta välttääkseen avoimet aseistakieltäytymistapaukset. Koska useimmat nuoret miehet eivät halua palvella – lähinnä armeijan surkeiden olosuhteiden johdosta – Jehovan todistajien määrä maassa on kasvanut nopeasti.

Puolustusministeriön mukaan vankiloissa on tällä hetkellä 167 kutsuntojen välttelijää ja sotilaskarkuria, muttei ole tiedossa onko heidän joukossaan aseistakieltäytyjiä.

ABHASIA

Itsenäiseksi julistautuneen Abhasian tasavallan, jota ei ole kansainvälisesti tunnustettu vaan pidetään osana Georgiaa, vuonna 1994 säädetty perustuslaki ei sisällä mainintaa oikeudesta vaihtoehtopalvelukseen, ja vaikka vuonna 2001 käytiin keskusteluja vaihtoehtopalveluslain säätämisestä, käytännössä asia ei ole edennyt. Vuosina 1995-2000 ainakin 30 Jehovan todistajaa on vangittu aseistakieltäytymisen johdosta.

KESKI-AASIA

KAZAKSTAN

Oikeutta aseistakieltäytymiseen ei ole tunnustettu eikä vaihtoehtopalvelusta koskevia säädöksiä ole olemassa. Useat asiasta käydyt keskustelut eivät ole johtaneet vaihtoehtopalveluslain säätämiseen, vaan asepalveluksen muuttamiseen joustavammaksi: eräässä palvelusmuodossa yhdistyy lyhyt sotilaallinen koulutus sen jälkeen tehtävään siviililuontoiseen työhön.

Aseistakieltäytyjien tuomitseminen oli ongelma monien vuosien ajan. Koska Kazakstanin asevelvollisuuslaki sallii uskonnollisten yhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden vapauttamisen palveluksesta, Kazakstanin Jehovan todistajat päättivät yhteisymmärryksessä valtion kanssa vuonna 1997 julistaa kaikki kirkkonsa jäsenet papeiksi. Sen jälkeen ei ole tullut tietoon aseistakieltäytymistapauksia.

KIRGISTAN

Vaihtoehtopalveluksella on maassa jo melko pitkät perinteet, sillä ensimmäinen laki säädettiin vuonna 1992. Vuoden 2001 vaihtoehtopalveluslaki lyhensi palvelusajan 36 kk:sta 24:än, kun sotilaspalvelusta saman aikaan lyhennettiin 18:sta 12 kuukauteen.

Uuden lain mukaan vaihtoehtopalvelus voidaan suorittaa valtion siviili-instituutioissa ja 20% palkasta annetaan puolustusministeriölle. Vaihtoehtopalveluksen suorittaminen on erittäin yleistä: keväällä 2001 yli 70% kutsutuista ei halunnut palvella armeijassa ja lähes puolet 3500 asevelvollisesta kutsuttiin vaihtoehtopalvelukseen. Lisäksi jatkuvasti kasvava sotilaskarkuruus on ongelma Kirgistanin vain 12 000 miestä käsittävälle armeijalle.

Marraskuussa 2001 tuli tietoon tapaus, jossa kirgiisiviranomaiset olivat ryhtyneet toimenpiteisiin aseistakieltäytyjää vastaan: baptisti Dmitri Shukhov lähetettiin psykiatrisiin tutkimuksiin, koska hän kieltäytyi vannomasta sotilasvalaa. Viranomaisten mukaan häntä ei voitu hyväksyä vaihtoehtopalvelukseen, koska hänen kirkkonsa on kieltäytynyt rekisteröitymästä.

TADZIKISTAN

Oikeutta aseistakieltäytymiseen ei mainita maan lainsäädännössä. Näin ollen ei ole lain tarjoamaa mahdollisuutta suorittaa minkäänlaista vaihtoehtopalvelusta, eikä sellaista tultane myöskään säätämään lähivuosina.

Soitlaspalveluksesta uskonnollisista tai eettisistä syistä kieltäytyvistä ei ole mitään tietoa, mutta sotilaskarkuruus ja kutsuntojen vältteleminen on yleistä. Kasvava määrä nuoria miehiä välttelee asepalvelusta lähtemällä työnhakuun ulkomaille. Sotilaskarkuruuden yleisyys pakotti hallituksen myöntämään sotilaskarkureille armahduksen vuonna 2001, mikäli he suostuvat jatkamaan sotilaspalvelustaan.

TURKMENISTAN

Turkmenistanin lainsäädäntö ei takaa oikeutta kieltäytyä sotilaspalveluksesta ja näyttäisi epätodennäköiseltä, että sellaista lakia oltaisiin myöskään lähivuosina säätämässä.

Aseistakieltäytyjät, joista useimmat ovat Jehovan todistajia ja muita vastaavien uskonnollisten ryhmien jäseniä, tuomitaan rikoslain perusteella useiden vuosien vankeusrangaistuksiin ja joutuvat usein suorittamaan tuomionsa työsiirtoloissa erittäin ankarissa olosuhteissa. Useissa tapauksissa vankia ei ole vapautettu, mikäli hän on omantunnonsyistä kieltäytynyt vannomasta uskollisuudenvalaa presidentille.

Syyskuussa 2002 ainakin kaksi Jehovan todistajaa oli vangittuna aseistakieltäytymisen johdosta.

UZBEKISTAN

Vuoden 1992 vaihtoehtopalveluslaki antaa mahdollisuuden 24 kk:n vaihtoehtopalvelukseen uskonnollisista syistä. Käytännössä vaihtoehtopalvelukseen ei pääse muuten kuin lahjomalla viranomaiset – jos lahjus on tarpeeksi suuri, asevelvollinen saattaa välttää molemmat palvelusmuodot. Vaihtoehtopalvelus on erittäin suosittua: vaihtoehtopalvelukseen määrättävien lukumäärä on yli kolme kertaa suurempi kuin armeijassa palvelevien.

Niin kutsuttu vaihtoehtopalvelus ei ole siviililuontoinen, sillä siihen sisältyy kahden kuukauden sotilaskoulutusjakso. Loppuaika sisältää useimmiten huonosti palkattua palvelustyötä, ja 20% palkasta siirretään puolustusministeriölle.

Parhaillaan käydään keskusteluja uudesta vaihtoehtopalveluslaista, mutta lakiesitys ei vielä ole valmis.

Käytännössä aseistakieltäytyjiä, jotka eivät maksa lahjuksia, rangaistaan edelleen: joka vuosi useita Jehovan todistajia tuomitaan ehdollisiin vankeusrangaistuksiin tai koviin sakkoihin.