Aseistakieltäytyminen Kroatiassa

Uusi maanpuolustuslaki hyväksyttiin Kroatiassa kuluvan vuoden huhtikuun 6. päivänä. Yksi lain tärkeimpiä tosiasioita on, että siinä selvästi sanotaan että vaihtoehtopalvelusta tullaan säätelemään erillisellä lailla oikeusministeriön (niinkuin tällä hetkellä) tai työ- ja sosiaaliministeriön alaisuudessa.

Mikäli oikein tiedämme, siviilipalveluslain viimeinen versio on viimeistelty. ARK-järjestö (Antiratna Kampanja Hrvatske, Kroatian sodanvastainen kampanja) on nähnyt siitä vain karkean luonnoksen, eikä se näyttänyt kovin lupaavalta. Olemme jo jättäneet yhdessä Kroatian Amnesty Internationalin kanssa virallisen valituksen oikeusministeriölle siitä, ettei meitä ole kutsuttu osallistumaan lain valmisteluun. Tähän mennessä emme ole saaneet virallista vastausta. Vaikuttaa siltä, että oikeusministeriöllä on paineita saada laki viimeistellyksi mahdollisimman pian, sillä siviilipalvelushakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti. Viime vuonna hakemuksia jätettiin yhteensä 4.009 (vuonna 2000 niitä jätettiin vain 680!), mikä on noin 20 % kaikista asevelvollisuusikäisistä. Tänä vuonna hakemuksia oli jo maaliskuun 15. päivään mennessä tehty melkein 1.500, ja määrä kasvaa nopeasti. Oikeusministeriön alainen siviilipalvelustoimisto on hukkumassa hakemuksiin ja koska uutta siviilipalveluslakia ei vielä ole, ei myöskään mahdollisten siviilipalveluspaikkojen listaan ole tehty lisäyksiä. Tällä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaan puolustusministerin on hyväksyttävä jokaisen siviilipalveluslaitokseksi haluavan instutuution hakemus. Viimeisten kahden vuoden aikana hän ei ole suostunut hyväksymään yhtään, joten kaikki on pysähdyksissä siihen saakka, kunnes uusi siviilipalveluslaki on hyväksytty ja menettelytavat muutettu.

Viime aikoina aseistakieltäytyjiltä on kuulunut koko ajan enemmän valituksia sosiaalisesta diskriminoinnista. Suurella määrällä aseistakieltäytyjistä ei ole mitään tulonlähdettä palveluksen aikana (he eivät saa valtiolta mitään materiaalista kompensaatiota, paitsi matkalippuja julkisiin liikennevälineisiin), jolloin heidän perheiltään puuttuvat taloudelliset edellytykset selviytyä. Voimassa olevan lain mukaan aseistakieltäytyjät eivät saa tehdä töitä palveluksen aikana.

Keskustelua asevelvollisuuden lakkauttamisesta käydään edelleen vilkkaasti ja mielipiteet luonnollisesti käyvät laidasta laitaan. Kysymystä lähestytään eri näkökannoilta; sitä pohditaan kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, taloudellisena kysymyksenä, NATO-jäsenyyden kannalta jne…

ARK puhuu avoimesti ja johdonmukaisesti asevelvollisuuden lakkauttamisen puolesta (samoin kuin tietysti koko armeijalaitoksen), joten kysymys ”ammattiarmeijan” kontolloimisesta nostettiin eri kansalaisjärjestöjen toimesta esille lukuisissa eri yhteyksissä.

ARK ja muuta aseistakieltäytymisasioiden parissa toimivat kroatialaiset kansalaisjärjestöt ovat johdonmukaisia demilitarisointipolitiikassaan. Tuemme avpoimesti totaalikieltäytymistä ja kannattamme siviilipalvelusta, joka olisi vapaaehtoinen, ei pakollinen tapa osallistua yhteisön toimintaan.

Kroatian aseistakieltäytyjäliike on varsin ”epämuodollinen ja löyhä”, mikä tarkoittaa sitä, että erilliset kansalaisjärjestöt tekevät asian parissa yhteistyötä ja saavat tukea myös kokonaan muiden asioiden parissa toimivilta järjestöiltä. Ei ole kuitenkaan pysyvää ”näkyvää liikettä”, vaan pikemminkin yksilöllistä jokapäiväistä työtä, joka muuttuu näkyväksi julkisissa tapahtumissa ja kampanjoissa eri yhteyksissä. Epämuodollisessa Kroatian aseistakieltäytyjäverkostossa ovat mukana seuraavat kaupungit: Zagreb-Vinkovci-Vukovar- Porec-Osijek-Cakovec-Karlovac-Pula. ARK yrittää (kuitenkin ilman suurta menestystä aktiivien vähäisyyden takia) etsiä yhteyksiä sellaisiin kansalaisjärjestöihin kaikkialla Kroatiassa (erityisesti entisellä ”Krajinan” alueella ja Dalmatiassa), jotka olisivat halukkaita aloittamaan työn aseistakieltäytymisen parissa (neuvontaa, juridista apua, tapahtumia, kampanjoita jne.).

Jatkamme lobbaamista siviilipalveluslain puolesta yhdessä Kroatian Amnesty Internationalin ja muiden aseistakieltäytyjäryhmien kanssa. Alueen eri maiden (Bosnia-Hertsegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, Makedonia) aseistakieltäytyjäryhmien välillä on aika hyvät yhteydet, joiden avulla voidaan kehittää erilaisia ideoita yhteistyöstä ja vaihtaa kokemuksia.

ARK aikoo aloittaa kansainvälisenä aseistakieltäytyjäpäivänä maanlaajuisen kampanjan ”Siviilipalvelus on turvallisempaa”, jonka tarkoitus on edsitää siviilipalvelusta ja aseistakieltäytymistä edistämiseksi Kroatiassa. Tarkoitus on levittää noin 5.000 kondomia ihmisille (yhteistyössä aseistakieltäytymiseen keskittyvät järjestöverkoston kanssa kaikissa ylläluetelluissa kaupungeissa). Jokainen kondomi on pakattu pahvikoteloon, joka sisältää kirjoitettua informaatiota sukupuolitautien ehkäisemisestä ja kondomien oikeasta käytöstä sekä lentolehtisen, jossa kerrotaan kuinka ja missä voi hakea siviilipalvelukseen ja mistä lisätietoa aseistakieltäytymisestä voi milläkin paikkakunnalla saada. Kampanjaa tehdään yhteistyössä zagrebilaisen naisjärjestön CESI:n (Naisten neuvonta- ja koulutuskeskus) kanssa. Kampanjan logo on kondomiin työnnetty rynnäkkökivääri.

 

Kirjoittaja työskentelee ARK:ssa ja toimii WRI:n hallituksen jäsenenä.

Antiratna Kampanja Hrvatske (ARK) Vukovarska 237c 10000 Zagreb; tel /fax +385 1 615 8711 email ark@zamir.net website www.zamir.net/~ark/