Antimilitarismia Makedoniassa

Aivan viime aikoihin saakka aseistakieltäytyminen ei ollut minkäänlainen kysymys. Ainoa informaatio, mitä meillä oli aseistakieltäytymisestä Makedoniassa, olivat turvapaikkaa hakevat ihmiset. Ikävä kyllä ei ollut paljon tahoja, joiden kanssa olisimme voineet keskustella näistä asioita 90-luvulla. Jugoslavian hajoamisen jälkeen ja uuden poliittisen sanaston ja organisoitumisen omaksumisen jälkeen Makedonia on yrittänyt seurata läntisiä demokratiamalleja. Kansalaisyhteiskunta, joka oli täysin uusi kokemus ja jolla ei ollut perustaa todellisessa vapaaehtoisuudessa, kehittyi täysin toiseen suuntaan. Niinpä noina aikoina, lähes tähän päivään saakka, syntyneet rauhanaloitteet muuttuivat joko taloudellista voittoa tavoitteleviksi tai byrokraattisiksi instituutioiksi. Aseistakieltäytymiskysymys oli jollain tavalla mukana monien kansalaisjärjestöjen asialistassa, mutta siitä ei koskaan tullut näkyvää asiaa.

90-luvun puolivälissä älymystön ja poliitikkojen piirissä syntyi yhtäkkiä keskustelua armeijan ammattimaistumiskysymyksestä. Sen yhteydessä aseistakieltäytyminen mainittiin useaan otteeseen. Se oli tärkeä puheenaihe jonkin aikaa, muttei johtanut mainittaviin lopputuloksiin..

Antimilitaristinen toimintaryhmä GAMA perustettiin vuonna 1999 antimilitarismin edistämisestä kiinnostuneiden ihmisten toimesta. GAMA on toiminut aseistakieltäytyjäkysymyksen parissa alusta alkaen, sillä se on kysymys joka koskettaa monia siinä toimivia ihmisiä, mutta kenelläkään ei ole ollut siihen oikeutta tai tarkkaa tietoa siitä. Tiedotustarkoituksessa GAMA, yksittyisestä rahoituksesta riippuvaisena epämuodollisena ryhmänä, julkisti aseistakieltäytymisestä kertovan informaatioesitteen, jota levitettiin yliopistoissa, opiskelija-asuntoloissa ja ihmisille ylipäätäänkin. Siitä alkaen GAMA ja toinen antimilitaristinen ryhmä ”Anti-Militarism, Anti-Violence” (AMAN) työskentelivät tiiviissä ja läheisessä yhteistyössä aseistakieltäytymisen edistämiseksi. Onnistuimme mm. tekemään T-paitoja, tarroja ja lentolehtisä. Viime vuonna järjestimme kansainvälisenä aseistakieltäytyjäpäivänä pienen mielenosoituksen, jaoimme lentolehtisiä ja informoimme ihmisiä mielenosoituksemme tavoitteista. Muutaman kerran saimme osaksemme jopa mediahuomiota, joten useissa sanomalehdissä näkyi aseistakieltäytymisestä kertovia artikkeleja.

Vuonna 2001 GAMA ja AMAN yhdistyivät suuremmaksi ryhmäksi, josta myöhemmin tuli kansalaisjärjestö nimeltään Peace Action, joka puolen vuoden työn jälkeen kykeni avaamaan aseistakieltäytymistoimiston ja tiedotuslinjan, joka avataan tämän vuoden toukokuun 15. päivä.

Viime vuonna Peace Action käynnisti sodanvastaisen kampanjan nimeltään ”Vastarinta”. Lokakuun alusta alkaen Peace Action on järjestänyt jokaisena sunnuntaina klo 12-15 sodanvastaisen mielenosoituksen, joka suuntautuu kaikkia käynnissä olevia sotia vastaan (Peace Actionin perustamisen aikoihin, ja ehkäpä yhtenä sen perustamisen syynä, keskitimme kaikki voimavaramme Makedonian sodan objektiiviseen havainnoimiseen yhteistyössä muiden ryhmien kanssa sodan vastaisen liikkeen kehittämiseksi). Mielenosoituksessa on esillä WRI:n vetoomus ”Say No” (johon olemme keränneet noin 100 allekirjoitusta), jaamme niissä myös aseistakieltäytymisestä kertovia esitteitä.

Aseistakieltäytyjien laillinen asema

Kansainvälisen yhteisön jatkuvan painostuksen tuloksena kesäkuussa 2001 hyväksytty maanpuolustuslaki sisälsi aseistakieltäytymisen ja siviilipalveluksen. Aikaisempi maanpuolustuslaki, jonka alkuperä oli jugoslavialaisesta järjestelmässä ennen vuotta 1990, ei tunnustanut oikeutta aseistakieltäytymiseen. Aseistakieltäytyjillä oli siis mahdollisuus palvella aseettomina armeijassa.

Aseistakieltäytyminen ja siviilipalvelus on nyt siis mainittu uudessa maanpuolustuslaissa. Sen kahdeksannessa artiklassa sanotaan, että jokaisella on oikeus julistautua aseistakieltäytyjäksi uskonnollisen tai eettisen vakaumuksensa perusteella. Aseistakieltäytyjät suorittaisivat siviilipalveluksensa terveydenhoidon parissa, humanitaarisissa tai sosiaalisissa järjestöissä ja paloasemilla. Heidän palvelusaikansa oli 14 kuukautta, kun tavallinen asepalvelus kestää 9 kuukautta. Diskriminointi jatkuu lain kymmenennessä artiklassa, jonka mukaan aseistakieltäytyjäksi voi julistautua vain viidentoista päivän sisällä siitä, kun on saanut määräyksen saapua kutsuntoihin. Tähän päivään saakka kenelläkään ei ole kuitenkaan ollut ennen kutsuntoja edes tietoa tällaisesta oikeudesta. Oikeudellinen proseduuri siviilipalvelukseen hakeutuessa alkaa, kun aseistakieltäytyjä jättää hakemuksen, joka menee asiasta vastaan komission käsiteltävksi (joka tosin tällä hetkellä ei toimi, kuten ei toimi moni muukaan asia).

Tähän päivään mennessä Peace Action (aikaisemmin GAMA ja AMAN) on rekisteröinyt kolme henkilöä, jotka ovat jättäneet hakemuksen (kaksi Skopjesta ja yksi Prilepistä). Kaikki nämä eettisistä syistä. Yksi hakemuksista, jota ei oltu jätetty kymmenennen artiklan mukaisen määräajan puitteissa, hylättiin joten odotamme nyt päätöstä viimeisestä valituksesta. Viime aikoina olemme saaneet tietoja kymmenestä uudesta kieltäytyjästä Bitolan kaupungissa.

Helsinki-komitea ja Kansalaisyhteiskunnan keskus ovat ainoita makedonialaisia järjestöjä, jotka tarjoavat juridista apua aseistakieltäytyjille. Heidän tilastonsa tuntevat 12 aseistakieltäytymistapausta (ensimmäinen rekisteröitiin kaksi vuotta sitten), useimmat heistä ovat Jehovan todistajia. Joidenkin heistä hakemus oli hylätty useita kertoja, jonka jälkeen he ovat joutuneet suorittamaan vankeustuomion. Kansalaisyhteiskunnan keskus teki hiljattain valituksen maanpuolustualain aseistakieltäytyjiä syrjivistä kahdeksannesta ja kymmenennestä pykälästä. Päätöstä ei ole vielä tullut.

Peace Action toimii järjestämällä kampanjoita, tapahtumia ja jakamalla informaatiota. Keskeisimpiä asioita tällä hetkellä ovat aseistakieltäytymisen edistäminen, sodanvastaisen ilmapiirin luominen, sodasta voittoja käärivien liike-elämän tahojen ja poliitikkojen huonoon maineeseen saattaminen sekä aseistakieltäytyjien laillisen ja moraalisen diskriminoinnin lopettaminen.

 

Group for Antimilitarist Action (GAMA) Joseski Ice, ul ’Andon Slabejko’ Br. 138, 97500 Prilep; tel +389 048 22616; email GAMA999@hushmail.com