2002/1

Kahdelle totaalikieltäytyjälle vankeutta Loviisassa

Loviisan käräjäoikeus langetti tiistaina 5. helmikuuta 197 vuorokauden ehdottoman vankeusrangaistuksen kahdelle totaalikieltäytyjälle. Tuomitut olivat helsinkiläiset Olaf Laczak ja Markus Mattsson. Molempia syytettiin siviilipalvelusrikoksesta. Kumpikaan ei ole suorittanut päivääkään mitään asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvää palvelusta. Tuomiot annettiin kansliapäätöksenä kaksi viikkoa varsinaisen oikeudenkäynnin jälkeen.

Globalisaatio ja militarismi

Uusliberalistisen talouspolitiikan globalisaatioksi kutsuttu maailmanlaajuistuminen on muuttanut perusteellisesti talouden rakenteita ja vallan jakautumista maailmassa. Tämä kirjoitus pyrkii tarkastelemaan, millaisia vaikutuksia tällä kehityksellä saattaa olla tulevaisuudessa nähtäviin sotiin ja konflikteihin.

Yhteistä nimittäjää sotien synnylle lienee mahdotonta löytää: jokaisella sodalla on omat syynsä. Kuitenkin useimpien konfliktien taustalta löytyy samantapaisia syitä. Merkittävimpänä väkivallan ja sotien synnyttäjänä voidaan pitää rakenteellista väkivaltaa.

Siviilipalvelus- ja varusmiespalvelusaikojen epäsuhta ja puutteellinen tiedotus lisäävät armeijan keskeyttävien määrää

Pääesikunta julkisti helmikuun puolivälissä suunnitelmansa, jonka tarkoituksena on vähentää varusmiespalveluksen keskeyttävien määrää. Suunnitelman mukaan varusmiehet kutsuttaisiin ennen varsinaista palvelusta ennakkotarkastukseen, jossa pyrittäisiin karsimaan palvelukseenastumiserästä terveydellisistä syistä palvelukseen kelpaamattomat. Varusmiespalveluksensa keskeyttää nykyisin n. 12% miehistä, joista noin kolmella neljästä keskeyttämisen syynä on terveys. Loput hakeutuvat siviilipalvelukseen.

Muutoksen kevät -lehdessä vahdinvaihto

Monivuotinen Muutoksen kevät -lehden päätoimittaja Ville Lähde luopuu tehtävistään, joten lehti tarvitsee uusia vastuuhenkilöitä. Tarkoituksena on perustaa muutaman hengen päätoimitustiimi, joka vastaisi yhdessä toimitustyöstä tulevaisuudessa. Etsimme siis innokkaita ihmisiä, jotka haluaisivat osallistua uusien muutosliikkeiden yhteisen foorumin kehittämiseen. Etsimme myös nettityöstä, jälleenmyynnistä ja tilausten hankkimisesta kiinnostuneita ihmisiä.

Yksi remontti päättyi, toinen alkoi sivarikeskuksessa

Pitkään jatkunut remontti Lapinjärven koulutuskeskuksessa päättyi talvella, kun keskuksen kanttiini siirtyi vanhasta sikalasta remontoituihin uusiin tiloihin. Jo puolitoista vuotta aiemmin vanhan sikalan toiseen puoliskoon avattiin uusi luentosali. Eläimiä nykyisissä luento ja kahvilatiloissa majaili viimeksi 1970-luvulla.

Kanttiininpitäjä Veikko Minkkinen luonnehtii uusia tilojaan ihanteellisiksi. ”Eivät kaikki sotilaskoditkaan ole näin hienoja”, Minkkinen ylpeilee. Yhtään negatiivista palautetta ei Minkkinen muista uusista tiloista siviilipalvelusmiesten suusta kuulleensa.

Yhdistele sisältöä