2002/1

Ohmets Lesarev – Rohkeus kieltäytyä

Aseistakieltäytymisen kaikki eri muodot ovat nousseet Israelissa uuteen kukoistukseen palestiinalaisalueiden verisen miehityksen jatkuessa ja sodan vaatiessa yhä uusia uhreja Israelin armeijan reserviläisten joukosta. Kieltäytyjistä merkittävimässä osassa eivät ole johdonmukaisesti kaikkea väkivaltaa kaihtava pasifistiaseistakieltäytyjien vähemmistö. Israelin hallitus ei ole kovin huolissaan tuhansista “harmaista aseistakieltäytyjistä”, jotka ovat välttäneet palveluksen väärennetyillä lääkärintodistuksilla tai muilla asiakirjoilla.

Siviilipalveluskeskus antoi koulutusjaksoille teemat

- Tähän mennessä käsittelyssä ovat olleet globalisaatio ja väestönsuojelu

Siviilipalvelusmiesten koulutusjaksojen sisältöä on ryhdytty kehittämään. Tänä keväänä keskuksessa on ollut kaksi teemakoulutustaksoa, joiden sisältöä on muokattu teeman mukaiseksi. Vuoden toinen koulutuserä perehtyi globalisaatioon, neljäs puolestaan väestönsuojeluun.

Hyvät ystävät,

Monia vuosia olen kantanut sisälläni näkyjä Nabluksen kapeista kauppakaduista, Ramallahin kaduista ja Chan-Yuniksen hiekkateistä, valon ja ilon alueista Lähi-idässä. Näissä paikoissa aloitin asepalvelukseni Israelissa sen jälkeen kun yksikköni palasi Libanonista (siihen aikaan, 1985, uskoimme todella jättäneemme Libanonin). Matkoillani Samarian mutkittelevilla teillä ja Juudean kukkuloilla, sydämeni kääntyi kohti Israelin maan näköaloja ja kuitenkin sama sydän katkeroitui joka päivä – joka aamu – kun lähdin panemaan täytäntöön Israelin valtion katkeraa hallintoa maan asukkaista.

Teemoista linjakkuutta koulutukseen

Siviilipalveluslain 2 §:n mukaan “siviilipalvelukseen sisältyy koulutus, jonka tarkoituksena on antaa perusteet työpalvelun suorittamiselle ja tukea yleistä kansalaiskasvatusta”. Löyhä määritelmä antaa siviilipalveluskeskukselle melko vapaat kädet koulutusjakson toteuttamisessa. Siviilipalvelusmiestä työpalveluun valmistavan opetuksen lisäksi koulutus voi koostua melkein mistä tahansa yleissivistävästä opetuksesta.

Bushin puhe sotatilasta

Tämän lehden numerossa 3/2001 julkaisimme Jan Öbergin ja Jörgen Johanssenin kirjoituksen siitä, minkälaisiin johtopäätöksiin syyskuun 11. päivän tapahtumat voisivat USA:ssa johtaa. Tässä kirjoituksessa Jan Öberg analysoi, mihin johtopäätöksiin ne todellisuudessa ovat johtaneet presidentti George W. Bushin tämän vuoden tammikuussa pitämän, ”kansakunnan tilaa” koskevan jokavuotisen linjapuheen perusteella.

Yhdistele sisältöä