2001/4

Brian Martin: Nonviolence versus capitalism

Kapitalismilla on kyky näyttäytyä kaikkivoipana kehityksen päätepisteenä, vaikka yhteiskuntamalleihin liittyy tosiasiassa huomattavaa monimuotoisuutta. Tästä ongelmallisuudesta australialainen Wollongongin yliopiston professori Brian Martin lähtee liikkeelle teoksessaan Nonviolence versus capitalism ensinnäkin analysoiden kapitalismia väkivallattomuuden näkökulmasta, toiseksi pohdiskellen väkivallattomia toimintamalleja sekä kolmanneksi esitellen vaihtoehtoisten yhteiskuntamallien periaatteita.

Yhdistele sisältöä