Amnesty International tunnusti viisi suomalaista totaalikieltäytyjää mielipidevangiksi

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ilmoitti 8. marraskuuta Aseistakieltäytyjäliitolle vaativansa viiden vangitun suomalaisen totaalikieltäytyjän välitöntä armahtamista. Amnestyn kansainvälisiksi mielipidevangeiksi tunnustamat kieltäytyjät ovat Jokelan vankilassa tuomiotaan suorittava Mikko Korhonen, Naarajärven vankilassa istuva Sami Heikkinen, Helsingin työsiirtolassa istuva Jarkko Mauno ja Suomenlinnan työsiirtolassa istuva Pyry Nurmi sekä Helsingin työsiirtoloissa istuva mies, joka ei halua nimeään julki.

Amnesty International päätti syksyllä 1999 tunnustaa suomalaiset totaalikieltäytyjät kansainvälisiksi mielipidevangeiksi. Siitä lähtien järjestö on adoptoinut jo yhteensä 27 suomalaista totaalikieltäytyjää mielipidevankilistoilleen. Amnesty pitää Suomen 13 kuukauden mittaista siviilipalvelusta rangaistuksenomaisena yleisimpään kuuden kuukauden varusmiespalvelusaikaan verrattuna ja aikoo jatkaa totaalikieltäytyjien tunnustamista mielipidevangeiksi kunnes siviilipalvelusaika lyhenee. Amnestyn mukaan kohtuullinen pituus siviilipalvelukselle olisi yhdeksän kuukautta.

Edellisen kerran suomalaisnimiä oli Amnestyn listoilla 90-luvun alussa, jolloin siviilipalvelus oli 16 kuukauden pituudellaan tasan kaksinkertainen yleisimpään varusmiespalvelusaikaan verrat- tuna. Ihmisoikeusjärjestö katsoi Suomen ihmisoikeustilanteen korjaantuneen, kun siviilipalvelusta lyhennettiin vuonna -92 kolmella kuukaudella. Suomi palasi ihmisoikeuksia rikkovien maiden joukkoon, kun vuonna -98 toteutettu varusmiesten palvelusaikauudistus lyhensi yleisintä palvelusaikaa, mutta siviilipalvelukseen ei tehty vastaavaa lyhennystä.

Myös Aseistakieltäytyjäliitto vaatii totaalikieltäytyjien armahtamista. Liitto on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana tehnyt armahdusanomuksen jo parinkymmenen vangitun totaalikieltäytyjän puolesta. Presidentin vastaukset anomuksiin ovat kuitenkin olleet kielteisiä tai anomukset on käsitelty vasta kyseisten henkilöiden vapauduttua. Aseistakieltäytyjäliitto muistuttaa, että vapaamielisyydestään ja rauhanaatteistaan tunnetulla presidentillä olisi mahdollisuus pelastaa Suomi Amnestyn adoptioiden tuomalta kiusalliselta kansainväliseltä julkisuudelta armahdusoikeuttaan käyttämällä.

Amnesty Internationalin viimeisen ihmisoikeusraportin mukaan Euroopan Unionin ainoat järjestön tunnustamat mielipidevangit ovat Suomessa.