Mitä Aseistakieltäytyjäliitossa tehdään?

Aseistakieltäytyjäliitto ry on aseistakieltäytyjien etujärjestö ja kaikille avoin militarismin vastainen järjestö. Tässä on lyhyesti kuvailtu liittoa, minkä avulla toivottavasti saat käsitystä AKL:n tämänhetkisen toiminnan koko kirjosta.

AKL:n konkreettisiin tavoitteisiin kuuluvat esim. siviilipalveluksen lyhentäminen armeijapalveluksen mittaiseksi, sivareiden vapauttaminen aseellisesta palveluksesta kokonaan, humanitäärisen työn mahdollistaminen siviilipalveluksena, asevelvollisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen, palvelukseen kutsuttavien määrän vähentäminen ja totaalikieltäytyjien vankeusrangaistusten poistaminen tai ainakin lyhentäminen.

AKL auttaa aseistakieltäytyjiä puolustamaan oikeuksiaan ja liiton lakiasiansihteeri Juha Keltti tarjoaa ilmaista lainopillista neuvontaa ja oikeusapua. Liitto harjoittaa “nollatoleranssia” yleiseksi tavaksi muodostunutta aseistakieltäytyjien oikeuksien polkemista kohtaan: tekemällä laittomuuksien kohteiksi joutuneiden kanssa tutkintapyyntöjä mm. asumiskustannusten maksamista laiminlyövistä palveluspaikoista ja puolustamalla totaalikieltäytyjiä ja perusteettomasti siviilipalvelusrikoksista syytettyjä. AKL kampanjoi suomalaisten mielipidevankien vapauttamiseksi ja puolustaa heidän ihmisoikeuksia ja aina tarvittaessa kantelee rikkomuksista työministeriöön tai Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tekee ihmisoikeusvalituksia.

Toimistolla päivystävät arkisin klo 11-17 Harri Laamanen, Sampsa Oinaala, Kaj Raninen ja Jonte Storm ja antavat neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Toimistolta vastaillaan myös tiedotusvälineiden kysymyksiin. AKL:n paikallisia osastoja tai yhteyshenkilöitä on tällä hetkellä kahdeksalla paikkakunnalla.

Siviilipalveluskeskuksessa käy AKL:sta tällä hetkellä Sampsa Oinaala pitämässä luentoja, jotka käsittelevät ajankohtaisia aseistakieltäytyjiä kiinnostavia asioita, yleisemmin antimilitarismin aatetta ja historiaa sekä turvallisuuspolitiikkaa. Lisäksi AKL:n aktiiveja käy luennoimassa mm. pk-seudun kouluissa.

AKL osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun Suomessa ja ulkomailla. Lehdistötiedotteita lähetetään valtakunnalliseen jakeluun kuukausittain useita kappaleita. Tiedotustilaisuuksia ja seminaareja järjestetään useita joka vuosi. AKL vierailee infopöytänsä kanssa monissa tapahtumissa, joista isoimmat ovat kesäisiä rockfestareita.

AKL:n edustajana SPANKissa eli Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnassa istuu Simo Hellsten. Työministeriön johtamassa neuvottelukunnassa keskustellaan siviilipalveluksen kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tehdään ehdotuksia työministeriölle.

Liitto pitää yhteyttä Eduskuntaan ja vierailee tarvittaessa ministeriöissä ja mm. erilaisissa lautakunnissa. AKL on yhteydessä myös tutkijoihin, kansainvälisiin ihmisoikeuselimiin (mm. Euroopan Neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu) ja järjestöihin (Amnesty International, European Bureau for Conscientious Objection l. EBCO ja monet muut sekä länsi- että itä-eurooppalaiset rauhanjärjestöt ja -aktiivit) ja osallistuu kansainvälisiin seminaareihin (pohjoismaisten aseistakieltäytyjien Nordico-seminaarit ja AKL:n sisarjärjestö War Resisters’ Internationalin seminaarit).

AKL toimittaa neljästi vuodessa ilmestyvää Sivari&Totaali -lehteä, joka on myös liiton jäsenlehti, ja tuottaa myös monenlaista muuta antimilitarismiin liittyvää aineistoa, kuten pamfletteja, lentolehtisiä, julisteita, vetoomuksia sekä kirjoja ja levyjä. Muun kulttuuritoiminan saralla erityisesti konserttien järjestämisessä AKL on aktiivinen.

Muiden keinojen tehostamiseksi ja lisäksi liitto on ollut mukana järjestelemässä useita sivarilakkojen kaltaisia räväköitä tempauksia ja muita mielenosoituksia. Liitto osallistuu moniin projekteihin ja kampanjoihin ja tukee sellaisia, kuten jo viitenä vuosikymmenenä järjestetty vuosittainen Kutsuntakampanja, Ruokaa ei aseita -kampanja, totaalikampanja, Campaign to Free Vanunu and for a Nuclear Free Middle East, antimilistaristinen kansalaistottelemattomuusryhmä Muurinmurtajat, Helsingin siviilipalvelusseura, Israel-boikottikampanja, Rauha Tshetsheniaan kansalaisliike. AKL on tukenut myös totaalikieltäytyjien nälkälakkoja.

Liitto toimii militarismia vastaan siis myös muissa kuin aseistakieltäytymiseen liityvissä kysymyksissä: AKL vastustaa asevarustelua ja kauppaa ja organisoidun väkivallan käyttöä konfliktien ratkaisemisessa. Näissä kysymyksissä ei juurikaan harjoiteta lobbailua vaan keskittytään informaation levittämiseen ja muuhun epäsuoraan toimintaan.

AKL on jo usean vuoden ajan toiminut olosuhteiden pakosta ilman palkattua henkilökuntaa lukuun ottamatta tukityöllistettyjä ja työharjoittelijoita. Jos haluat tukea Aseistakieltäytyjäliiton toimintaa, voit liittyä jäseneksi tai tehdä lahjoituksen. Liittymisohjeet löydät toisaalta lehdestä. Lahjoitusten ja jäsenmaksujen lisäksi toivomme koko ajan uusia ihmisiä mukaan toimintaan, koska oma- ja vapaaehtoinen työ on liiton kantava voimavara.

 

Liittokokous 24.11.

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä lauantaina 24. marraskuuta klo 15. Paikkana on Lillukan kokoushuone Kortepohjan YO-kylässä (Taitoniekantie 9). Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat: ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hallituksen vaali erovuorossa olevien osalta. Lisäksi keskustellaan ajankohtaisita aseistakieltäytymiseen ja antimilitarismiin liittyvistä asioista. Tervetuloa!