Serbiassakin on oikeus aseistakieltäytymiseen – siitä vain ei kerrota

Serbian lain mukaan jokaisella on oikeus aseistakieltäytymiseen, mutta lain käytäntö ja asevelvollisten tiedon puute tekevät oikeudesta lähes merkityksettömän.

Serbialainen nuorukainen voi rekisteröityä aseistakieltäyty-jäksi uskonnollisin tai eettisin perustein, kun hänen tulisi rekisteröityä kustuntoja varten. Rekisteröityminen tapahtuu 16-vuotiaana. Aseistakieltäytyminen tämän jälkeen on lain mukaan mahdotonta. Asepalvelus on aloitettava viimeistään 28-vuotiaana.

Oikeudesta kieltäytyä armeijasta ei tiedetä. Suurin osa Serbian alle 16-vuotiaista ei ole kuullutkaan aseistakiel-täytymisestä. Tätä puutetta on Serbialaisen Women In Blackin aseistakieltäytyjä-osasto yrittänyt paikata mm. jakamalla lehtisiä ja järjestämällä bileitä nuorille teemalla “Tule katsomaan mistä aseis-takieltäytymisessä oikein on kyse!” Aseistakieltäytymises-tä tiedottaminen on leimattu epäisänmaalliseksi ja pasifis-mi yleensäkin saa poliisien karvat nousemaan pystyyn, joten työ on vaikeaa.

Jos, ja yleensä kun, nuori saa tietää aseistakieltäytymisestä vasta rekisteröidyttyään kut-suntoihin, jää usein ainoaksi todelliseksi vaihtoehdoksi karkuruus. Jos alkaa vaatia oikeutta kieltäytyä aseista Serbiassa panee alttiiksi paitsi vapautensa myös terveytensä ja jopa henkensä. Onkin helpompaa kadota Mon-tenegron rajan yli ja tarvittaessa kauemmaskin. Serbialai-sille sotilaskarkureille on perustettu “turvakoteja” ainakin Unkariin...