Saarenvaltaajien tuomio ei muuttunut hovissa

Helsingin hovioikeus päätyi torstaina 21. 9. antamassaan tuomiossa pitämään käräjäoike-uden neljälle sotilasalueelle luvatta tunkeutuneelle antimilita-ristille langettaman tuomion ennallaan. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi "saarenvaltaajat" viime vuoden joulukuussa sakkoran-geistuksiin "virallisen kiellon noudattamatta jättämisestä". Valtaajista kolmelle tuomittiin kahdeksan ja yhdelle - tekohetkellä alaikäiselle - kuusi päiväsakkoa.

Neljä antimilitaristiseen Muurinmurtajat -kansalaistottelemat-tomuusryhmään kuulunutta aktiivia nousi vuoden -99 heinäkuussa luvatta maihin Helsingin edustalla sijaitsevalle Melkin saarelle, joka on maihinnousu-kiellossa oleva sotilasalue. Tempauksella kritisoitiin sitä, että puolustusvoimat pitää hallussaan valtaosaa Helsingin edustan saarista kieltäen tavallisilta kaupunkilaisilta pääsyn niille. Muurinmurtajat vaativat puolustusvoimia luovuttamaan Helsingin edustalla sijaitsevia saaria yleiseen virkistyskäyttöön.

Valtauksen kohde, Melkin saari Lauttasaaren edustalla, on malliesimerkki alueesta, jota puolustusvoimat sitkeästi pitää hallussaan, vaikkei sillä ole minkäänlaista sotilaallista käyttöä. Melkki olisi myös suurena metsäisenä saarena ihanteellinen virkistysalue, eikä virkistyskäyttö uhkaisi saaren luontoarvoja. Melkin avaaminen yleisölle myös vähentäisi viereisiin kaupungin omis-tamiin Pihlajasaariin kohdistuvaa kulutusta. Tällä hetkellä Melkki on pyhitetty armeijan kantahankilökunnan lomailuun.

Muurinmurtajien valtauksen yhteydessä kaupungille luovut-tama kuntalaisaloite ja sen pohjalta tehty 43 kaupunginval-tuutetun allekirjoittama valtuus-toaloite Helsingin edustan saarten siirtämiseksi puolustusvoimilta virkistyskäyttöön ovat juuttuneet byrokratian rattaisiin. Helsingin kaupunginkanslia arveli vielä viime keväänä aloitteiden tulevan kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kesää, mutta asiasta ei sen koommin ole kuulunut mitään tietoja.

Puolustusvoimat pitää alueis-taan tiukasti kiinni. Viimeksi puolustusvoimien kiinteistöjen hallintouudistusta koskeneessa uutisoinnissa esillepulpahtanut kysymys saarten virkistyskäytöstä sai puolustusvoimilta tyrmäävän vastauksen. Näyttää siis siltä, että tarvetta viimevuotisen saarenvaltauksen kaltaiseen toimintaan olisi jatkossakin...

 

Aihetta käsiteltiin laajemmin S & T:n numerossa 4/99.