2000/2

Sivari&Totaali 2-2000 (PDF)

st_2-2000st_2-2000Sivulla:

4. "Ihan hyvä jatkaa" – Kaj Raninen luotaa Suomen antimilitaristisen liikkeen kehitystä ja näkymiä...

5. Liittokokous porissa
- Totaalisaaga jatkuu

6. Vangitut totaalikieltäytyjät

7. Totaalikieltäytyjä Huttusen pitkä odotus

8. Luonnos työministeriön lakiesitykseksi valmistunut
- Kekkosen raportti lausuntokierroksella

10. Konsulaatin valtaus Thsetshenian sotsaa vastaan

11. . . . Putkassa

Kunnallisaloitekampanja siviilipalveluspaikkatilanteen parantamiseksi

Yhden siviilipalvelusjärjestel-män keskeisimmistä ongelmista muodostaa palvelus-paikkojen puute. Tilannetta parantaakseen Aseistakiel-täytyjäliitto käynnisti porvoo-laisen siviilipalvelusmiehen Teemu Luojolan aloitteesta kunnallis-aloitekampanjan. Toukokuussa jätettiin ainakin 17 Suomen kunnissa on jätetty tai jätetään kunnallisaloite, jossa ehdotetaan, että kyseinen kunta tarjoaisi palveluspaikan kaikille sitä haluaville kunnassa kirjoilla oleville siviilipalvelusmiehille.

Me emme marssi enää

25 vuotta Vietnamin sodan päättymisestä

Sota, jota kutsumme Vietnamin sodaksi (vietnamilaiset kutsuvat sitä ”Amerikan sodaksi”) päättyi vihdoin 25 vuotta sitten 30. huhtikuuta 1975. USAn historian pisin ja epäsuosituin sota kesti yli kymmenen vuotta (riippuen miten se lasketaan – USAn kongressi ei koskaan julistanut sotaa, joten ei ole mitään virallista alkamispäivää) ja jakoi maan syvästi kahtia.

Vietnamin sota ja vastarinta

USA näytteli vain pientä osaa Vietnamin sodanrepimässä historiassa. Kiinan tuhatvuotisen miehityksen jälkeen Vietnamista tuli Ranskan siirtomaa – ei ilman vastarintaa – 1800-luvun puolivälissä.1920-luvulla Viet Minh-niminen kapi-nallisarmeija taisteli Ranskan siirtomaavaltaa ja myöhemmin japanilaisia vastaan Ho Chi Minhin johdolla. Toisen maailmansodan jälkeen Ranska yritti palauttaa valtansa, mutta vietnamilaiset taistelivat raivokkaasti itsenäisyytensä puolesta. Auttaakseen liittolaista ja estääkseen uuden kommunistisen hallituksen valtaanpääsyn Aasiassa.

Sivarikyselyn satoa: kiinnostusta toimintaan löytyy

Alkukeväästä lähetetyn sivarikirjeen mukana lähetettiin palveluksessa oleville myös kysely, jonka avulla oli tarkoitus kartoittaa ”sivarikentän” näkemyksiä tämän hetken suurimmista ongelmista ja toimintahalukkuutta niiden korjaamiseksi. Vastauksia tuli kaikkiaan 119 sivarilta, eli enemmänkin olisi voinut olla, mutta tuokin määrä riittänee antamaan kuvaa tämän hetkisestä tilanteesta.

Kyselyssä kysyttiin kahta asiaa: mielipidettä, mitkä ovat tämän hetken suurimmat ongelmat sekä sitä, minkälaisiin toimintamuotoihin itse kukin olisi valmis ongelmien korjaamiseksi.

Yhdistele sisältöä