2000/2

Sivari&Totaali 2-2000 (PDF)

st_2-2000st_2-2000Sivulla:

4. "Ihan hyvä jatkaa" – Kaj Raninen luotaa Suomen antimilitaristisen liikkeen kehitystä ja näkymiä...

5. Liittokokous porissa
- Totaalisaaga jatkuu

6. Vangitut totaalikieltäytyjät

7. Totaalikieltäytyjä Huttusen pitkä odotus

8. Luonnos työministeriön lakiesitykseksi valmistunut
- Kekkosen raportti lausuntokierroksella

10. Konsulaatin valtaus Thsetshenian sotsaa vastaan

11. . . . Putkassa

Uusi vuosituhat – onko meillä rohkeutta optimismiin?

Johan Galtungin visioita 2000-luvulle:

Olemme jättämässä taakse vuosisadan, jolla on hirvittävä maine.

Harmonia, hierarkia ja konsensus

Sadankomitean 13.–14.5. Rauhanasemalla järjestämässä Kaakkois-Aasia seminaarissa käsiteltiin alueen turvallisuuspolitiikkaa ja ihmisoikeuksia.

Me emme marssi enää

25 vuotta Vietnamin sodan päättymisestä

Sota, jota kutsumme Vietnamin sodaksi (vietnamilaiset kutsuvat sitä ”Amerikan sodaksi”) päättyi vihdoin 25 vuotta sitten 30. huhtikuuta 1975. USAn historian pisin ja epäsuosituin sota kesti yli kymmenen vuotta (riippuen miten se lasketaan – USAn kongressi ei koskaan julistanut sotaa, joten ei ole mitään virallista alkamispäivää) ja jakoi maan syvästi kahtia.

Kunnallisaloitekampanja siviilipalveluspaikkatilanteen parantamiseksi

Yhden siviilipalvelusjärjestel-män keskeisimmistä ongelmista muodostaa palvelus-paikkojen puute. Tilannetta parantaakseen Aseistakiel-täytyjäliitto käynnisti porvoo-laisen siviilipalvelusmiehen Teemu Luojolan aloitteesta kunnallis-aloitekampanjan. Toukokuussa jätettiin ainakin 17 Suomen kunnissa on jätetty tai jätetään kunnallisaloite, jossa ehdotetaan, että kyseinen kunta tarjoaisi palveluspaikan kaikille sitä haluaville kunnassa kirjoilla oleville siviilipalvelusmiehille.

Yhdistele sisältöä