Sivarilakko Lapinjärvellä 21.2.2000

Miksi lakkoon?

Aiheen lakkoon antoi Lapinjärven koulutuskeskuksen alkuvuonna harjoittama kurinpitolinja ja koko kurinpitosysteemin vanhentuneisuus. Nykyisen mallin mukaan siviilipalvelusmies voidaan passittaa kaltereiden taakse kahden kurinpitorangaistuk-sen jälkeen, ja keskuksella legioonalaisille on langetettu kurinpitoa muun muassa parvekkeella tupakoimisesta ja myöhästymisistä, mikä mielestämme osoittaa keskuksen rangaistushalukkuuden. Järkevästi ajateltuna olisi suotavaa jos esim. myöhästymisiä voitaisiin korvata ylitöillä.

Toinen ongelmia aiheuttava seikka kurinpitojärjesrelmässä on sen portaattomuus. Pienestä rikkeestä,kuten tupakoinnista väärässä paikassa saa saman rangaistuksen, kuin esim. viikon luvattomasta pois-saolosta.

Mitä tavoitteita lakolla oli?

Lakon pääasiallinen tavoite oli julkistaa systeemin vanhanaikaisuus ja herättää keskustelua kurinpitolinjan uudistamisesta. Tämä tavoite täyttyikin yli odotusten, lakosta oli artikkeleita useissa valtakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä, muutamalla radiokanavalla, sekä joissakin uutislähetyk-sissä. Media pyrki jälleen sensaationhakuisesti kärjistämään asioita ja joissakin uutisoinneissa oli puhtaasti liioteltua asiaa. Suurin osa jutuista oli kuitenkin totuudenmukaisia ja nuo liiotellutkin asiat saatin yleensä oikaistua pikaisesti.

Mitä seuraamuksia lakolla oli.

Lakolla ei suoranaisesti ollut juuri minkäänlaisia seuraamuksia, ketään lakkolaisista ei rangaistu ja muutenkin suurin osa keskuksen väestä otti lakon ymmärtäväisesti vastaan. Edes tulikivenkatkuinen lak-kojulistuksemme ei aiheuttanut suurta närää henkilökunnan ja lakkolaisten välillä. Moni keskuksen henkilökunnasta oli samaa mieltä kanssamme siitä, että kurinpitojärjestelmä on todellakin vanhanaikainen, ja myös he kai-paisivat siihen uudistuksia.

Luulen myös, että lakkomme ja sen saama julkisuus auttoi osaltaan työministeriötä julkistamaan päätöksensä, että kurinpitojärjestelmän, ja koko vanhentuneen siviilipalveluslain, uudistamistarvetta varten ollaan kokoamassa työryhmää työministeriön puolesta.