Kansanmurha, jota ei koskaan ollutkaan?

Uudet paljastukset osoittavat edelleen, että USA/NATO:n propagandakam­pan­ja Ju­gos­la­vi­an vas­tai­sen hyök­käyksensä oikeuttamiseksi perustuu suu­rel­le val­heel­le. Viime aikojen havain­not kyseenalaistavat syy­tök­sen, että ser­bi­joukot toteuttivat kansanmurhan Ko­sovossa ja osoit­ta­vat, että tä­mä syy­tös on il­mei­sen väärä.

Muistatko kun Jugoslavian joukkoja syytettiin 10.000 kosovonalbaanin murhaamisesta ja joukkohautaami­sesta? Stratforin, joka on USA:ssa päämajaansa pitävä yksityinen tutki­musyhtiö, mu­kaan kukaan ei ole onnistunut löytämään näitä ruumiita.

Neljä kuukautta kestäneiden tutkimusten aikana Kosovon hautapaikoista on löydetty vain muutamia satoja ruumiita. Lukumäärä on johdonmukainen sen kanssa, että Ko­so­vos­sa oli käynnissä kiihkeä sisällissota en­nen kuin NA­TO:n hyök­käyk­set alkoi­vat.

Trebcan lyijy- ja sinkkikaivoksesta Pohjois-Kosovossa lähellä Mitrovican kaupunki huhut­tiin löytyvän 700 ruumista. Huhut olivat niin vahvoja, että entisen Jugoslavian alueen sotari­kos­tuomi­ois­tuin, jon­ka YK:n turvallisuusneuvosto perusti 1993, toi paikalle raskasta laitteis­toa suorit­taak­seen tutkimuksia.

“He eivät löytäneet kerrassaan mitään,” sanoi tuomioistuimen lehdistöedustaja Kelly Moore.

Kahdella matkalla Kosovoon kesäkuun jälkeen FBI on löytänyt 30 hautapaikkaa, joissa oli yhteensä enintään 200 ruumista.

Espanjalainen ryhmä, joka oli varautunut tekemään 2.000 ruumiinavausta, ei löytänyt yhtään joukkohautaa ja vain 187 ruumista, kaikki yksittäisissä haudoissa. Ljubenicissa olevista jo­ukkohaudasta jonka sanottiin sisältävän noin 350 ruumista, löytyi ilmoituksen mukaan va­in seitsemän ruumista

Stratfor huomautti, että “joukkomurhaa on vaikea piilottaa.”

YK:n turvallisuusneuvosto asetti entisen Jugoslavian sotarikostuomioistuimen vuonna 1993. Tuomioistuimen todellisia tukijoita ja voima sen takana olivat Yhdysvallat ja sen NATO-liittolaiset ‑ sa­mat jotka toteuttivat aggression Jugoslaviaa vastaan viime kesänä. Mutta nä­mä val­lat kokivat takaiskun itse luomallaan foorumille kun tuomioistuin toteaa, ettei mitään kan­san­murhaa ole tapahtunut.

USA:n lehdistö on ollut varsin hiljaa uusista paljastuksista, jotka kiistävän sen USA:n/NA­TO:n sodalle Serbiaa vastaan antaman oikeutuksen. ­ Näy­ttää siltä, että vain the New York Ti­mes julkaisi tietoja Kosovon löytymättömistä joukkohaudoista noin 200 sa­nan mit­taisessa ar­ti­kke­lis­sa 13. lokakuuta.

G. Dunkel