Aseistakieltäytyjäliitolle uusi paikallisosasto Poriin

Aseistakieltäytyjäliitto paikallistoiminta laajeni lokakuun alussa, kun Porin uusi paikallisosasto aloitti toi­mintansa. Samalla lakkautettiin Lappeenrannan ja Oulun osastot, koska niillä ei ollut enää varsinaista toimin­taa.

Keskustoimisto Helsingin Rauhanasemalla on edelleen tuttuun tapaan avoinna arkisin klo 11–17. Tarjolla on asiantuntevaa neuvontaa siviilipalvelukseen sekä totaali- ja reservinkieltäytymiseen liittyen. Toimiston kaut­ta tavoittaa myös lakiasiainsihteeri Juha Keltin, joka tarjoaa apuaan siviilipalvelusrikosasioissa ilmaiseksi. Kannattaa siis ottaa yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon jos kysymykset vaivaavat mieltä tai palveluspaikan kanssa tulee ongelmia.

Porin uuden paikallisosaston kontaktihenkilö on Lasse Longi, joka kesällä Lapinjärvellä ollessaan oli aktii­vi­ses­ti mu­kana mm. toukokuun alussa järjestetyn siviilipalvelusmiesten työnseisauksen valmisteluissa. Uu­den pai­kallisosaston toimenkuvaan kuuluu ainakin jokasyksyisen kutsuntakampanjan järjestäminen. Paikal­lisosasto aikoo myös järjestää keikkoja ja levittää aseistakieltäytymisestä kertovaa materiaalia.

Uuden paikallisosaston postiosoite on
AKL-Pori, c/o Nortamonkatu 3 b 33, 28100 Pori
ja sähköpostiosoite: akl.pori@aseistakieltaytyjaliitto.fi.