1999/3

Sivari&Totaali 3-1999 (PDF)

st_3-1999st_3-1999

Sivulla:

2. - amnesty international vaatii kuuden suomalaisen aseistakieltäytyjän vä­litöntä vapauttamista

3. - selvitysmies jukka kekkosen raportti hyvä lähtökohta siviilipalveluksen kehittämiselle

4. - siviilipalveluskeskuksessa laittomia kotiutuksia huumetestien pe­rus­teella
- tilapäismajoitusta opetustiloissa; lapinjärvellä jälleen on­gelmia

5. - kutsuntakampanja onnistui hyvin
- liittokokous valitsi uuden hallituksen
- syystapaaminen lapissa

Amnesty International vaatii kuuden suomalaisen aseistakieltäytyjän välitöntä vapauttamista

Amnesty International arvostelee siviilipalveluksen pituutta Suomessa. Vaihtoehtoisen siviilipalveluksen pituus - 395 päivää - on yli kaksi kertaa normaalin asepalveluksen mittainen. Vuonna 1998 voimaan astuneen uuden asevelvollisuuslain mukaisen 180 päivän normaalin palveluksen suorittaa yli 50 prosenttia kaikista varusmiehistä.

http://akl-web.fi/node/318

Skottituomioistuin julisti Tridentit laittomaksi

Kolme aurantakojaa vapautettiin Skotlannissa 22.10.1999 neljä ja puoli viikkoa kestä­neen oikeudenkäynnin päätteeksi. Tuomari totesi, että Trident‑ydinsukellusveneen testaami­seen käytetyn laboratorion sabotointi oli oikeutettu teko, sillä ydinaseet ovat lainvastaisia.

Englantilainen Angie Zelter, tanskalainen Ulla Roder ja skotlantilainen Ellen Moxley tun­keu­tui­vat 8. ke­sä­kuu­ta 1999 Maytime‑ nimiseen uivaan la­bo­ra­to­ri­oon Loch Goi­lis­sa Skot­lan­nis­sa. Mayti­men avulla tutkitaan yksittäisten su­kel­lus­ve­nei­den kykyä kät­keytyä kai­ku­luotainet­sin­näl­tä.

Vanunu edelleen vangittuna

Israelin salaisen ydinaseohjelman englantilaiselle Sunday Times-lehdelle vuonna 1986 pal­jastanut teknikko Mordechai Vanunu on edelleen vangit­tu­na Ash­ke­lo­nin van­ki­las­sa Is­ra­elis­sa. Hä­net päästettiin “normaaliin” vankilaelämään yhdentoista ja puolen vuo­den jäl­keen eris­tyksen vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa, mut­ta sen jälkeen tilanteessa ei ole tapahtunut mer­kit­tä­vää edis­tys­tä.

Selvitysmies Jukka Kekkosen raportti hyvä lähtökohta siviilipalveluksen kehittämiselle

Työministeriön asettama selvitysmies Jukka Kekkonen luovutti selvityksensä siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiseksi perjantaina 3. joulukuuta. Selvityksessä kiinnitetään huomiota Suomen useimpiin nykyisen siviilipalvelusjärjestelmän ongelmiin ja ehdotetaan muutoksia mm. palvelusaikaan, siviilipalvelusmiesten sodanaikaiseen asemaan ja yksityisoikeudellisten siviilipalveluspaikkojen hyväksymismenettelyyn. Muutokset ovat pitkälti yhdensuuntaisia Aseistakieltäytyjäliiton näkemysten kanssa ja liitto pitää selvitystä hyvänä lähtökohtana siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiselle.

Yhdistele sisältöä