1999/2

Sivari&Totaali 2-1999 (PDF)

st_2-1999st_2-1999Sivulla:
2 -     Siviilipalvelusmiesten työnseisaus onnistui hyvin
3 -     Sivarilakko Rovaniemillä...
3 -     ... sekä Jyväskylässä
3 -     Sivarikeskuksessa tilanpuutetta
3 -     Parannuksia asumiskustannusten korvaamiseen?
4 -     Lääninoikeudesta linjausta kurinpitoon
4 -     AKL.n vaatimukset siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiseen

Kosovo - tykkivenediplomatian haaksirikko

Kosovon sodan mahdollisesti syntymässä oleva ratkaisu sisältänee tilanteen parantumisen kannalta välttämättämät elementit: serbijoukot vedetään pois alueelta, UCK (Kosovon vapautusarmeija) on tarkoitus "demilitarisoida", rauhansopimusta ja pakolaisten paluuta turvaamaan tulee suuri kansainvälinen valvontajoukko ja Kosovon tulevaisuus perustuu laajaan itsehallintoon.

Parannuksia asumiskustannusten korvaamiseen?

Työministeriö asetti huhtikuun lopussa työryhmän, jossa käydään läpi sivareiden asumiskustannusten korvaamisjärjestelmän ongelmia ja yritetään löytää niihin ratkaisua. Tällä hetkellähän palvelusaikaisen asunnon kustantaminen on siviilipalvelusasetuksessa määrätty palveluspaikan tehtäväksi, mutta laiminlyönnit ovat yleisiä. Aseistakieltäytyjäliiton edustaja oli työryhmän kuultavana 1. kesäkuuta.

Keskustoimistolle uusi työntekijä osittaiskieltäytyjä Sampsa Oinaalasta

Vuonna -79 syntynyt helsinkiläinen Sampsa Oinaala aloittaa heinäkuussa työharjoittelun järjestösihteerinä AKL:n keskustoimistolla Rauhanasemalla, kun nykyinen järjestösihteeri Otso Kivekäs lopettelee urakehityksen viedessä miehen linnaan. Sampsan toimenkuvaan kuuluu mm. puhelinneuvonta sivariasioissa ja sivaritoiminnan organisointi ja kehittäminen. Häntä on myös ehdotettu liiton varsinaiseksi edustajaksi Siviilipalvelusasiain neuvottelukuntaan (SPANK) edellisen edustajan erottua tehtävästään toukuussa.

Kansanedustaja Jaakko Laakso esittää sivarin lyhentämistä

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jaakko Laakso (vas) esittää jättämässään lakialoitteessa siviilipalveluksen palvelusajan lyhentämistä nykyisesta 13 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen.

Aloitteessa esitetään lain muuttamista myös siten, että siviilipalvelusvelvollisuutta ei rajattaisi ainoastaan rauhan aikaan. Siviilipalvelusmiesten asema pitäisi määritellä myös kriisinhallintatilanteessa ja sodan aikana.

Yhdistele sisältöä