1999/2

Sivari&Totaali 2-1999 (PDF)

st_2-1999st_2-1999Sivulla:
2 -     Siviilipalvelusmiesten työnseisaus onnistui hyvin
3 -     Sivarilakko Rovaniemillä...
3 -     ... sekä Jyväskylässä
3 -     Sivarikeskuksessa tilanpuutetta
3 -     Parannuksia asumiskustannusten korvaamiseen?
4 -     Lääninoikeudesta linjausta kurinpitoon
4 -     AKL.n vaatimukset siviilipalvelusjärjestelmän kehittämiseen

Parannuksia asumiskustannusten korvaamiseen?

Työministeriö asetti huhtikuun lopussa työryhmän, jossa käydään läpi sivareiden asumiskustannusten korvaamisjärjestelmän ongelmia ja yritetään löytää niihin ratkaisua. Tällä hetkellähän palvelusaikaisen asunnon kustantaminen on siviilipalvelusasetuksessa määrätty palveluspaikan tehtäväksi, mutta laiminlyönnit ovat yleisiä. Aseistakieltäytyjäliiton edustaja oli työryhmän kuultavana 1. kesäkuuta.

Keskustoimistolle uusi työntekijä osittaiskieltäytyjä Sampsa Oinaalasta

Vuonna -79 syntynyt helsinkiläinen Sampsa Oinaala aloittaa heinäkuussa työharjoittelun järjestösihteerinä AKL:n keskustoimistolla Rauhanasemalla, kun nykyinen järjestösihteeri Otso Kivekäs lopettelee urakehityksen viedessä miehen linnaan. Sampsan toimenkuvaan kuuluu mm. puhelinneuvonta sivariasioissa ja sivaritoiminnan organisointi ja kehittäminen. Häntä on myös ehdotettu liiton varsinaiseksi edustajaksi Siviilipalvelusasiain neuvottelukuntaan (SPANK) edellisen edustajan erottua tehtävästään toukuussa.

Kansanedustaja Jaakko Laakso esittää sivarin lyhentämistä

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jaakko Laakso (vas) esittää jättämässään lakialoitteessa siviilipalveluksen palvelusajan lyhentämistä nykyisesta 13 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen.

Aloitteessa esitetään lain muuttamista myös siten, että siviilipalvelusvelvollisuutta ei rajattaisi ainoastaan rauhan aikaan. Siviilipalvelusmiesten asema pitäisi määritellä myös kriisinhallintatilanteessa ja sodan aikana.

Totaaliuutiset

Totaalikieltäytyjien määrän voimakas lisääntyminen alkaa näkyä entistä enemmän myös oikeusjuttujen määrässä. Toukokuun jälkipuoliskolla oikeuden edessä oli neljä totaalia ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla kaksi. Kesäkuun toisella viikolla tuomiolle joutui vielä neljä lisää ja uusiakin tapauksia on tiedossa.

Toukokuun 1. päivänä Suomen vankiloissa istui 14 siviilipalvelusrikoksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua vankia. Korkeimmillaan samalla kertaa linnassa olevien määrä oli huhtikuun alussa, jolloin vankiloissa istui 15 aseistakieltäytyjää..

Yhdistele sisältöä