Totaalimanifesti 15.5.1998

Aseisiin perustuva "turvallisuus" ei ole vastaus tärkeimpiin tällä hetkellä ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia - ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, eikä niitä siten voida ratkaista toimimalla itsekkään kansalaisvaltiomallin puitteissa, eikä sen puolesta. Päin vastoin, juuri se on yksi ongelmien keskeisiä syitä ja tilanteen pahentajia. Tänä päivänä suuri osa aseellisista konflikteista käydään muutamien valtioiden tai suuryritysten taloudellisen voitontavoittelun, ei edes ylevien kansallisten tai moraalisten periaatteiden johdosta - korkeintaan niiden varjolla.

Jotkut meistä ovat pasifisteja, pitävät kaikkea väkivaltaa itsessään vääränä. Jotkut meistä hyväksyvät väkivallan joissakin tilanteissa, mutta eivät arvoja joiden puolesta valtioiden sotakoneistot toimivat. Joidenkin mielestä jo valtiot itsessään toimivat ongelmien synnyttäjinä eivätkä he siten halua osallistumalla vahvistaa sen keskeistä hallintakoneistoa.

Jotkut meistä protestoivat siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan, jotkut eivät pidä siviilipalvelusta todellisena nykyisessä tilanteessa rakentavana vaihtoehtona vaan kompromissina, joka vahvistaa yhteiskunnassa esiintyvää rakenteellista väkivaltaa. Ehkäpä miesten ja naisten tasa-arvon olisi aika toteutua asevelvollisuusasiassakin.

Kukin meistä kertoo omat perustelunsa henkilökohtaisessa kieltäytymisilmoituksessaan. Joukkoomme mahtuu siis koko kirjo erilaisia syitä, kirjo erilaisia ihmisiä, mutta muutamat tärkeät kysymykset yhdistävät meitä. Välittömiä tavoitteitamme ovat pakollisen asevelvollisuuden lakkauttaminen sekä valtion "puolustukseen" käytettävien määrärahojen kääntäminen laskuun, pitkällä tähtäimellä tietenkin koko armeijan lakkauttaminen. Meitä yhdistää usko siihen, että muutos on paitsi tarpeellinen myös mahdollinen, usko siihen että jokainen yksilö vaikuttaa valinnoillaan siihen, millainen yhteiskunnasta muodostuu ja ennen kaikkea usko siihen, että vain elämällä omantuntonsa mukaista elämää voi olla todella vapaa.

Näistä syistä Suomen valtio tuomitsee meidät, toisinajattelijansa, kuten mm. Turkki ja Kiina omista syistään omansa. Kuten sanottu, tässä pelissä nykyisillä säännöillä kaikki häviävät. On tietenkin tuomion täytäntöönpanosta koituva taloudellinen tappio, joka ei tosin ole mitenkään verrattavissa nykyisenkokoisen reservin ylläpitoon kuluviin rahoihin. Suurin ja häpeällisin on moraalinen tappio, eikä vain muutamien vankilaan tuomitsemisesta, vaan kymmenien tuhansien vuosittaisesta asevelvollisuuden suorittamiseen pakottamisesta, siihen pienestä pitäen kasvattamisesta, koituva moraalinen ja henkinen tappio.

Kun katsoo sodan ytimeen, kaikkeen mikä siihen liittyy, voi vain kysyä onko tuo kaikki sen arvoista...

Me olemme ratkaisumme tehneet

Ville Aho
Timo Ahonen
Kalle Eronen
Henri Hellén
Mikko Huikkonen
Eetu Huisman
Pekka Huttunen
Vesa Hyttinen
Pauli Jyrkinewsky
Anssi Korhonen
Kim Langer
Mikko Liikanen
Samuli Lintula
Heikki Lunkinen
Pekka Manninen
Juan Meneses
Antti Rautiainen
Niko Salminen
Jiri Sironen
Simo Sutela
Pietari Valtonen
Panu Väänänen