Siviilipalvelus ei lyhene

Tällä hetkellä vaikuttaa perin todennäköiseltä, ettei vanhoilla rauhanaktiiveille kyllästetty valtioneuvosto sittenkään aio esittää siviilipalvelusajan lyhentämistä varusmiesten uusien palvelusaikojen astuessa voimaan myöhemmin tänä vuonna. Syitä mielenmuutokseen voi ainakin tässä vaiheessa vain arvailla. Ehkäpä kopterikaupoissa lievästi siipeensä saaneita kenraaleita ei haluta suututtaa toista kertaa lyhyen ajan sisällä ja sivarit vaikuttavat sopivilta uhrilampailta heidän lepyttämisekseen?

Julkisuudessa lakia valmistelavan työministeriön edustajat ovat maininneet palvelusajan ennallaan pitämisen kompromissiksi "erilaisten näkemysten ristipaineessa", kun puolustusministeriö vaatii sen pidentämistä ja Aseistakieltäytyjäliitto huomattavaa lyhentämistä. Tosiasiassa kuitenkin puolustushallinnon vaatimukset ovat olleet puhtaasti taktisia luonteeltaan, niiden tarkoitus on nimen omaan ollut tietoisesti luoda "ristipainetta" palvelusajan lyhentämisen estämiseksi. On erittäin valitettavaa, mikäli työministeriö alistuu tuollaisen taktikoinnin edessä.

Jos tai kun niin käy, asia ei tietenkään jää tähän. Totaalikieltäytymisessä muutenkin viimeisten parin vuoden aikana näkynyt nouseva trendi tullee uudessa lainsäädännöllisessä tilanteessa kiihtymään. Jatkossa suomalaiset totaalit saanevat enemmän kansainvälistäkin huomiota mm. Amnesty Internationalin suunnasta. Aseistakieltäytyjäliitto ei pidä lainkaan mahdottomana myöskään ns. väliaikaisen siviilipalveluslain (1987-91) aikana nähtyjen sivarilakkojen uusiutumista.

Työministeriön luonnos

Työministeriön vihdoin huhtikuun alussa esittämä luonnos muuttaisi siviilipalveluslakia vain muutaman teknisen yksityiskohdan osalta. Sivareiden henkilökohtaisten lomapäivien määrä lisääntyisi kolmella (17->20 mk), kun myös pidempään palvelevien varusmiesten lomapäivät lisääntyvät - tosin tätäkin pääesikunta ja puolustusministeriö vastustavat. Varusmiesten uudet, korotetut päivärahathan ovat tulossa automaattisesti myös siviilipalvelusmiehille.

Työministeriön luonnoksen mukaan myös siviilipalvelushakemuksen tehneen hankilön mahdollisuutta hakeutua takaisin armeijan kirjoihin rajoitettaisiin. Uusien säädösten mukaan asevelvollisuuslain mukaiseen palvelukseen ei saisi hakeutua takaisin enää sen vuoden päätyttyä, jona on täyttänyt 28 vuotta.

Täydennyspalvelussäädöksiinkin on tulossa muutos. Nykyisen lain mukaanhan voimassa olevan kertausharjoituskutsun saatuaan reservistä kieltäytyvä täydennyspalvelusvelvollinen "on määrättävä" täydennyspalvelukseen 18 kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä, uuden lain mukaan vain "pyritään määräämään".