Nokia luopuu sotabisneksestä?

Julkisuuteen huhtikuun alussa kantautuneiden tietojen mukaan Nokia olisi lakkauttamassa puolustustarvike­osas-tonsa liiketoiminnan vielä tämän vuoden aikana. Nokian osuus Suomen aseviennistä oli viime vuonna lähes puolet, mutta sotabisneksen osuus yhtiön koko liikevaihdosta ilmeisesti promilleluokkaa.

Vaikka Nokia itse perustelikin päätöstään julkisuudessa vain liiketaloudellisin perustein, voinevat myös ase­viennin vastustajat sekä Indonesian demokratisoitumisen ja itätimorilais-ten oikeuksien puolesta työtä tekevät tun­tea mie­li­hy­vää tapauksen joh­dos­ta. Nokia on vienyt Indonesian dik­ta­tuu­ri­hal­li­tuk­sel­le kent­täty­kis­tön las­kinlaitteiden osia, eikä liene kaukaa haettua olettaa, että tästä aiheu­tuvat ima­go­hai­tat ovat myös näy­telleet omaa rooliaan päätöksentekoprosessissa. Mielenkiintoista on kai myös se. että tätä menestystä ei saavutettu val­tiokoneiston kont­rol­li­toi­mien avul­la, vaan puhtaasti markkinatalouden logiikan puitteissa...